De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2021 års årsstämma som kommer att avhållas den 5 maj 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter:

– Anders Paulsson, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2020
– Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB (företräder 17,7% av rösterna)
– Anni Fuhr, utsedd av aktieägaren Rune Pettersson (företräder 4,7% av rösterna)
– Anna Seddigh, utsedd av aktieägaren Konstantin Papaxanthis (företräder 3,4% av rösterna)

Ortivus riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 4 maj 2020 och är baserade på riktlinjerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dessa skall en utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga skall utses av de tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2020. I den mån tillfrågad aktieägare inte utser någon representant till valberedningen går frågan vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur o s v. Valberedningen kommer inom sig utse valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bl.a. lämna förslag på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman.

De som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:

Ortivus AB (publ)
Valberedningen
Box 713
182 17 Danderyd

eller via e-post till peter.edwall@ponderus.se


Posted

in

by

Tags: