Produktion, reparation samt lagerhantering av Ortivus egenutvecklade produkt Mobimed Monitorering hanteras idag av Inission i Västerås. Då Ortivus är i en tillväxtfas ser företaget strategiska vinster med att flytta dessa funktioner till befintliga lokaler i Danderyd, samt att hantera dessa med egen personal.

Ortivus har kontrakterat Inission för ovanstående tjänster sedan 2007, vilket har fungerat mycket väl. Då både utvecklingen av nya produkter intensifierats och service&supportverksamheten vuxit kraftigt, finns behovet av att koppla de funktioner som idag ligger hos Inission, närmare Ortivus leverans- och supportorganisation och därigenom optimera våra kundleveranser. Att flytta och driva dessa funktioner i egen regi ger Ortivus positiva synergier för såväl service&supportverksamheten som för utvecklingen av nya produkter. Nuvarande lokaler i Danderyd kommer att anpassas för att hantera både lager, reparationer samt produktion. Rekrytering av personal för dessa funktioner pågår och verksamhet som idag sköts av Inission kommer att successivt att tas över av Ortivus under våren 2021.

Om Ortivus
Medicinteknikbolaget Ortivus är en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för prehospitala vårdgivare i Sverige och Storbritannien. Ortivus lösningar hjälper till att rädda liv och minskar lidande. De används idag av mer än 10 000 ambulanssjukvårdare i över 2 700 akutfordon. Företaget grundades 1985 och har huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Ett dotterbolag finns i Storbritannien.

Produkten MobiMed är byggd i moduler där MobiMed Monitorering erbjuder realtidsövervakning av patienters vitala värden i prehospital vård och primärvård. MobiMed Journal är ett beslutsstödsystem för bland annat triagering, bedömning av patienter, klinisk dokumentation samt insamling av patientparametrar.

Journaldelen är integrerad med flera olika administrativa system, vilket gör att patientdata kan överföras sömlöst. Detta underlättar för behandlande sjukvårdspersonal att ge rätt behandling samt sparar tid. Plattformen MobiMed är en produkt som bygger på kliniska kunskaper inom kardiologi. Den utvecklas kontinuerligt baserat på önskemål från användare.

Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap lista.

Om Inission
Inission Västerås AB ingår som ett helägt dotterbolag inom Inission-koncernen. Inission AB grundades 2007 och består av 9 olika bolag i Norden med inriktning elektroniktillverkning och utveckling av elektronik för våra industri- och medicinteknikkunder. Inission AB omsätter drygt 1,15 MSEK och är sedan många år noterade på Nasdaq First North.

Inission har genom en unik kompetensbredd och teknikhöjd möjlighet att hjälpa kunder med produktutveckling, från idé till färdigproducerad produkt. Inission Västerås AB har unika kompetenser för elektronikutveckling, service och produktion av avancerad elektronik och mekanik i ändamålsenliga lokaler i centrala Västerås. Genom kompetenta och mycket erfarna medarbetare har Inission Västerås AB både vilja och förmåga att hjälpa kunder med deras produktutveckling och produktion.

Kontakter
För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, VD Ortivus AB

Telefon 08 446 45 00

Johan Swärd, VD Inission Västerås AB

Telefon 070 350 80 08


Posted

in

by

Tags: