Ortivus kundleveranser fortsätter i högt tempo trots Covid-19

Väsentliga händelser under perioden juli – september 2020

 • Hårdvaruleverans om 12,0 MSEK genomförd till South Central Ambulance Service
 • Kundleveransprojektet i Singapore passerar viktig milstolpe
 • Ortivus och SCHILLER AG har signerat ett distributörsavtal för den nordiska marknaden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ortivus påbörjar flytt av produktion och reparation av MobiMeds mätenhet till egna lokaler i Danderyd

Juli – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 25,4 (10,4) MSEK, vilket är en omsättningsökning på 144%
 • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 1,2 (-0,8) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1,2 (-3,3) MSEK
 • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 2,0 MSEK (1,0). EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,0 (-1,6) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 (-3,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 (-0,09) SEK

Januari – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,7 (33,7) MSEK, vilket är en omsättningsökning på 154%
 • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 9,2 (-8,5) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 9,2 (-13,7) MSEK
 • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 11,4 MSEK (-3,5). EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 11,4 (-8,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (-14,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 (-0,42) SEK
Belopp i KSEK jul-sep 2020 jul-sep 2019 jan-sep 2020 jan-sep 2019 jan-dec 2019
Nettoomsättning 25 351 10 407 85 719 33 747 50 848
Bruttomarginal, % 31% 28% 33% 37% 41%
Rörelseresultat,
exkl.
jämförelsestörande poster
1 229 -757 9 225 -8 466 -10 197
Rörelsemarginal, %
exkl.
jämförelsestörande poster
5% -7% 11% -25% -20%
EBITDA,
exkl.
jämförelsestörande poster
2 024 1 018 11 437 -3 471 -3 271

Posted

in

by

Tags: