Ortivus AB presenterar årsredovisningen för 2020, ett år av stark tillväxt och fördubblad omsättning trots rådande Coronapandemi.

Ortivus har under år 2020 sett en stor tillväxt inom flera områden. Omsättningen för året uppgick till 107,6 MSEK vilken är en ökning med 112% jämfört med föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 11,3 MSEK. Ortivus har stärkt organisationen inom samtliga områden, nya kundkontrakt har signerats och likaså avtal med flera strategiska partners.

Trots att året varit allt annat än vanligt har Ortivus inte påverkats negativt av Coronapandemin. Dock har sjukvården och flera av bolagets kunder varit hårt pressade. I spåren av pandemin har behovet av ny teknologi och digitala lösningar ytterligare aktualiserats och på många sätt har den rådande situationen accelererat utveckling av distansvården. Ortivus ser fram emot att fortsatt bidra till en effektivare och säkrare vård på distans.

Ortivus har under året flyttat produktion och hårdvaruservice till huvudkontoret i Danderyd och driver nu dessa funktioner i egen regi för att kunna öka leveranskapaciteten. Inom försäljning och marknadsföring har organisationen stärkts i både Sverige och internationellt. Bolaget har investerat i ett eget hårdvarulabb och utökat utvecklingsteamet med ytterligare resurser. Ortivus har stora ambitioner inom utveckling och kommer att presentera nya produkter och funktioner under kommande år.

Ortivus AB:s årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Fredrik Hovbäck, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.com.


Posted

in

by

Tags: