Ortivus växer och knyter ytterligare distributörer till sig. Det operativa kassaflödet förbättrades till 5,1 MSEK under årets första kvartal.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2021

  • Ortivus har signerat ett distributionsavtal med Bexen Cardio Italia Srl för att skapa nya marknadsförings- och säljkanaler i Italien.

Januari – mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,5 (20,2) MSEK, vilket är en omsättningsökning på 17%
  • Operativt kassaflöde uppgick till 5,1 (3,2) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (1,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 (1,1) MSEK
  • Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,04 (0,02) SEK
Belopp ii KSEK jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 23 542 20 161 107 582
Bruttomarginal, % 50,1% 44,4% 36,2%
Operativt kassaflöde 5 104 3 166 11 895
Rörelseresultat 1 733 1 112 11 392
Rörelsemarginal, % 7,4% 5,5% 10,5%

Posted

in

by

Tags: