Ortivus anpassar organisationen till rådande marknad

Ortivus har under ett antal år sett goda möjligheter att utvecklas på den engelska marknaden. Därför har bolaget i stor utsträckning fokuserat sin nyförsäljning till Storbritannien och framgångsrikt vunnit två stora upphandlingar i södra England omfattande 1100 ambulanser och 3000 paramedics. Leveransen till South Central Ambulance Service är tillfullo genomförd och den andra leveransen följer en något långsammare implementeringsplan. Nya upphandlingar i andra regioner förväntas komma ut under slutet av detta år och några år framåt. Med två starka referenser och en lösning som nu är helt anpassad till brittiska krav och praxis är vi optimistiska när det gäller möjligheten att vinna ett antal av dessa nya affärer.

Den svenska marknaden för prehospitala lösningar är däremot relativt mättad. Det sker vissa kompletteringar men de svenska intäkterna består huvudsakligen av service och underhåll. Givet situationen på den svenska marknaden, i tillägg till generellt långa säljprocesser, måste bolaget anpassa sina kostnader till den rådande situationen. I UK kommer en Managing Director och en Financial Controller att tillsättas för att stärka organisationen och i Sverige kommer en personalminskning att ske. Berörda fackliga organisationer kommer att kontaktas för att inleda förhandlingar så snart som möjligt. Målet är att minska kostnaderna med ca 10 MSEK per år fr o m verksamhetsåret 2016 och omstruktureringskostnaden beräknas till 1 MSEK, vilken kommer att belasta resultatet under kvartal tre 2015.

  
För ytterligare information kontakta:

Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012,

www.ortivus.com
Ortivus AB (publ)

   
Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.
Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.