Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier. Ett prospekt avseende upptagande av handel för de nyemitterade B-aktierna har tidigare godkänts av Finansinspektionen.

Under juli har Bolagsverket registrerat nyemissionen till följd att aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ökat.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därför numera till 44 307 468 st, varav 1 662 682 A-aktier och 42 644 786 B-aktier. Varje A-aktie har 10 röster och varje B-aktie har 1 röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 59 271 606 st.


Posted

in

by

Tags: