Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB

Som framgått av tidigare pressmeddelanden genomförde Ortivus AB den 17 maj 2019 en riktad nyemission omfattande 7 500 000 nya B-aktier. Ett prospekt avseende upptagande av handel för de nyemitterade B-aktierna har tidigare godkänts av Finansinspektionen.

Bolagsverket har nu registrerat nyemissionen till följd att aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ökat. De nyemitterade aktierna upptas till handel innevarande vecka men som tidigare kommunicerats har de berörda aktietecknarna åtagit sig en s.k. lock up för de aktuella aktierna under 6 månader från emissionsbeslutet.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därför numera till 44 307 468 st, varav 1 662 682 A-aktier och 42 644 786 B-aktier. Varje A-aktie har 10 röster och varje B-aktie har 1 röst.

Ortivus AB (publ)

För ytterligare information, kontakta gärna

Lars Höst, t.f. VD
Telefon 08 446 45 36

This entry was posted in . Bookmark the permalink.