Ortivus har, som tidigare meddelats (22 mars 2019), tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed journalsystem till Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust, NIAS. Nu har Ortivus och NIAS skrivit avtal om leveransen och övriga kommersiella villkor.

Leveransen gäller mjukvara, hårdvara och support av systemet från Ortivus och gäller hela Nordirlands ambulansverksamhet, en verksamhet som hanterar 17 000 patienter per månad och har cirka 300 fordon. Leveransen omfattar installation, service och support och ordervärdet uppgår under avtalsperioden till 2,7 miljoner brittiska pund (GBP). Hela systemet är planerat att driftsättas under 2020.

–Från NIAS sida är vi glada att över att kunna formalisera vårt avtal med Ortivus, eftersom vi nu börjar utforma och genomföra en regional lösning för elektroniska patientjournaler för ambulanstjänsten. Med fokus på våra patienter är vårt huvudsyfte att skapa ett integrerat elektroniskt patientjournalsystem som gör det möjligt för NIAS att förbättra patientvårdskvaliteten, samtidigt som patientens resultat och vårdspår optimeras. Ortivus MobiMed-lösning är ett system som uppfyller våra krav när vi påbörjar denna digitala omvandlingsresa, säger Nigel Ruddell, Medical Director, NIAS.


Posted

in

by

Tags: