Ortivus har av South Central Ambulance Service Trust (SCAST) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed journal till södra centrala Englands sjukvårdsdistrikt.

Tilldelningen har skett genom ramavtalet West Midland vilket Ortivus är en del av. Leveransen omfattar en så kallad ”full managed service” vilken inkluderar leverans av MobiMed programvara, hårdvara, 24/7 support samt drift av patientjournaler. SCAST hanterar över 100 000 patientsamtal per månad och har cirka 470 fordon. Det totala ordervärdet är £4,7 miljoner motsvarande cirka 56 miljoner SEK. Installationen förväntas starta under 2020 och avtalet är giltigt under en femårsperiod med en möjlighet att förlänga med upp till två år. De två optionsåren har ett värde av £1,5 miljoner motsvarande cirka 18 miljoner SEK.

Att Ortivus tilldelas kontraktet med en befintlig kund bekräftar att Ortivus levererar både en högkvalitativ produkt i form av MobiMed Journal såväl som förstklassig service och support. Det senare krävs när det handlar om driften av ett samhällskritiskt system som ambulansjournalsystemet MobiMed”, säger Reidar Gårdebäck, VD för Ortivus AB.

Ortivus har tillhandahållit SCAST en MobiMed-lösning som en tjänst sedan 2014. Det ursprungliga kontraktet gällde under en period på fyra år och förlängdes därefter till maximal längd på 6 år.

Planeringen för den nya lösningen ska påbörjas under första kvartalet 2020, med systemet i drift under 2020. Ortivus kommer att leverera befintlig service fram tills att den nya lösningen tagits i drift.

Om SCAST

SCAST är en del av National Health Service (NHS) i Storbritannien och ansvarar för ambulanstjänster utifrån 102 stationer inom sitt upptagningsområde. Området täcker landskapsregionerna Berkshire, Buckinghamshire, Hampshire, Oxfordshire, Surrey och Sussex.

Hela området som SCAST ansvarar för har en total befolkning på 7 miljoner. SCAST har under de senaste 12 månaderna hanterat 483 000 inkommande samtal till 999 samt över 1,2 miljoner samtal till NHS 111 och genomförde under perioden över 800 000 patienttransporter.

SCAST sysselsätter 3800 personer, huvudsakligen klinisk och operativ personal. Dessa är främst klinisk och operativ personal vilket inkluderar akutsjukvårdare, sjukvårdspersonal, tekniker, ambulansvårdsassistenter och sjuksköterskor. Till detta tillkommer husläkare och cirka 1000 volontärer till vilka räknas så kallade första hjälpen (first-responders), läkare, brand- och övriga sjukvårdsfrivilliga.

Om Ortivus

Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Sedan 1998 är bolaget etablerat i Storbritannien genom ett eget dotterbolag. Genom den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder, realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården och MobiMed Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.se

KONTAKT:

Reidar Gårdebäck – VD, Ortivus AB

Telephone: +46 8 446 4500

Email: reidar.gardeback@ortivus.com


Posted

in

by

Tags: