Ortivus och Carmenta Public Safety AB tecknar ömsesidigt distributörsavtal

Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB förstärker sitt samarbete genom att teckna ett ömsesidigt distributörsavtal för den nordiska och spanska marknaden. Detta innebär att båda parterna kommer kunna offerera den andra partens produkter och därmed ges möjlighet att leverera konkurrenskraftiga helhetslösningar till den prehospitala marknaden.

Tillsammans täcker produkterna hela arbetsflödet i en larmsituation
Carmenta Public Safety tillhandahåller lösningar kopplat till i huvudsak navigation, kartstöd och ärendehantering för utryckningsfordon. Ortivus erbjuder genom sina produkter patientövervakning samt journalföring av kliniska patientdata i realtid. Tillsammans täcker produkterna hela arbetsflödet i en larm- och akutsituation.

Samarbete ger sömnlös dataöverföring
Ortivus och Carmenta Public Safety har sedan i början av 2019 samarbetat för att utveckla en automatisk överföring av vårddata mellan kartstödssystemet ResQMobile, som utvecklats av Carmenta Public Safety, och Ortivus journalsystem MobiMed.

Företagen har också samarbetat i flera marknadsaktiviteter. När företagen visat upp den sömlösa integrationen på olika mässor har gensvaret från mässdeltagare varit positivt.

”Det finns en stor efterfrågan på helhetslösningar för hela larmsituationen för en effektivare akutvård. Vårt avtal ger oss möjlighet att kunna erbjuda våra kunder ett ökat värde för både patient och vårdgivare.” säger Reidar Gårdebäck, VD på Ortivus.

Helhetslösning underlättar i den prehospitala vardagen
Den automatiska överföringen av patientdata mellan systemen ger större säkerhet och sparar tid för ambulanspersonalen. Att underlätta för användarna och stötta kunderna att utveckla och effektivisera den prehospitala vården är något som båda företagen har en stark vilja att göra. Samarbetet innebär för kunder, primärt i Spanien och Norden, att de får en samarbetspartner som kan hjälpa dem att leverera en lösning som täcker in hela arbetsflödet i en larmsituation.

”Ortivus och Carmentas produkter inom Public Safety kompletterar varandra. Därför är detta samarbete en naturlig utveckling för båda företagen och vi är stolta över att nu kunna erbjuda kunderna en helhetslösning” säger Johan Hedensiö, VD Carmenta Public Safety.

För vidare information, kontakta:
Reidar Gårdebäck, CEO Ortivus AB telefon +46 70 888 11 81
epost: reidar.gardeback@ortivus.com
Johan Hedensiö, CEO Carmenta Public Safety AB, telefon +46 72 234 17 85
epost: johan.hedensio@carmenta.com

Om Ortivus
Medicinteknikbolaget Ortivus är en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för prehospitala vårdgivare i Sverige och Storbritannien. Ortivus lösningar hjälper till att rädda liv och minskar lidande. De används idag av mer än 9 000 ambulanssjukvårdare i över 1 700 akutfordon och hanterar över 200 000 patienter varje månad. Företaget grundades 1985 och har huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Ett dotterbolag finns i Storbritannien.

Produkten MobiMed är byggd i moduler där MobiMed monitorering erbjuder realtidsövervakning av patienters vitala värden i framförallt prehospital vård, men kan likaväl användas i primärvård. MobiMed Journal är ett beslutsstödsystem för bland annat triagering, bedömning av patienter, klinisk dokumentation samt insamling av patientparametrar. Journaldelen är integrerad med flera olika administrativa system, vilket gör att patientdata kan överföras sömlöst. Detta underlättar för behandlande sjukvårdspersonal att ge rätt behandling samt sparar tid.
Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.se

Om Carmenta
Carmenta has been supplying world-class software for mission-critical systems for more than 30 years – systems in which superior situational awareness is the key to success. We provide high performance software products, develop client-specific solutions and offer a wide range of services that help some of the world’s most technologically-advanced customers optimise their operations using real-time geospatial information.

Carmenta Public Safety have 30 years of experience with product and system deliveries to customers within the Public Safety domain. We offer high quality and high performance complete solutions that cover the entire alarm chain, from answering alarm calls in the emergency centre, with case management, prioritization, positioning and routing to communication with mobile clients in emergency vehicles encompassing navigation, routing, status and photo/video functionality. Our comprehensive products and globally recognized excellence in digital map technology, ensure that operators in emergency centres and rescue personnel in vehicles can streamline and quality-assure their tasks. Through modern applications in mobile clients, we ensure that emergency personnel always have access to the best and latest information for navigation and routing, which enables the shortest possible response times. Our customers come from government agencies and local/regional ambulance, police, rescue services as well as sea and air rescue organisations in a total of 13 countries in Europe and South America.

Läs mer om Carmenta på www.carmenta.com

This entry was posted in . Bookmark the permalink.