ORTIVUS TILLDELAS ETT KONTRAKT OM £8,5 M GÄLLANDE LEVERANS AV AMBULANSJOURNAL TILL SOUTH WESTERN AMBULANCE TRUST (SWAST) I ENGLAND

Ortivus har av South West Ambulance Service Trust (SWAST) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed journal till södra Englands sjukvårdsdistrikt. Leveransen omfattar en så kallad ”full managed service” vilken inkluderar leverans av programvara, hårdvara, 24/7 support samt drift av hela systemet. Leveransen omfattar SWAST distriktet vilket hanterar över 80 000 patientsamtal per månad och har cirka 600 fordon. Det totala värdet på beställningen är £8,5 miljoner motsvarande cirka 100 miljoner SEK. Installationen förväntas starta under 2020 och avtalet är giltigt under en femårsperiod med en möjlighet att förlänga med upp till två år.

”*Upphandlingen har gjorts via ett upphandlingsförfarande där ett antal leverantörer deltar i det som kallas konkurrenspräglad dialog och utvärderingen visar att Ortivus system MobiMed bäst uppfyller de högt ställda krav som SWAST ställt upp gällande funktionalitet och drift. Att SWAST fortsätter att kontraktera Ortivus visar att våra produkter samt driftorganisation har mycket hög tillförlitlighet och kvalitet*”, säger Reidar Gårdebäck, VD för Ortivus AB.

Ortivus har tillhandahållit SWAST en MobiMed-lösning som en tjänst sedan 2014. Denna tjänst innehåller MobiMed Journal för ambulansverksamheten samt MobiMed Vital Signs Monitoring (VSM) som möjliggör monitorering av patientens vitala parametrar inklusive 12-avlednings EKG vilket kan överföras till distriktets regionala sjukhus. Nuvarande kontrakt tecknades för en period på 4 år och förlängdes sedan ytterligare 2 år till maxlängden för denna typ av kontrakt.

South Western Ambulance Service Trust är nöjda med att arbeta med Ortivus som leverantören för nästa generations elektroniska patientvårdstjänster. Efter en rigorös upphandlingsprocess ser vi fram emot att implementera ny mjukvara och hårdvara, till förmån för patienter och SWAST-kollegor över hela sydvästra England.”, säger Tim Bishop, SWAST Executive Director IM&T.

Planeringen för den nya lösningen kommer att påbörjas i år med start för den nya lösningen som planeras till 2020.

###

SWAST
SWAST tillhandahåller ambulanstjänster över ett område på 26 000 kvadratkilometer, vilket är 20% av Englands yta. Området täcker landskapsregionerna Cornwall och öarna Scilly, Devon, Dorset, Somerset, Wiltshire, Gloucestershire samt Avon-området (Bristol, Bath, North and North East Somerset och South Gloucestershire).

Hela området som SWAST ansvarar för har en total befolkning på över 5,5 miljoner och med över 23 miljoner besökare varje år. Det operativa området är huvudsakligen lantligt men inkluderar också stora urbana centra inklusive Bristol, Plymouth, Exeter, Bath, Swindon, Gloucester, Bournemouth och Poole. Distriktet motsvarar till yta Skåne-, Blekinge-, Västra Götaland- Kalmar- samt Kronobergs län.

SWAST organisation sysselsätter mer än 4 000 personer. Dessa är främst klinisk och operativ personal vilket inkluderar akutsjukvårdare, sjukvårdspersonal, tekniker, ambulansvårdsassistenter och sjuksköterskor. Till detta tillkommer husläkare och cirka 2 785 volontärer till vilka räknas så kallade första hjälpen (first responders) läkare, brand- och övriga sjukvårdsfrivilliga.

Om Ortivus
Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Sedan 1998 är bolaget etablerat i Storbritannien genom ett eget dotterbolag. Genom den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder, realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården och MobiMed Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap lista.
Läs mer om Ortivus på www.ortivus.se

KONTAKT:
Reidar Gårdebäck – VD, Ortivus AB
Telephone: +46 8 446 4500
Email: reidar.gardeback@ortivus.com

This entry was posted in . Bookmark the permalink.