South Western Ambulance Service Trust utökar sin flotta med 63 nya ambulanser, och har beställt ny utrustning gällande Ortivus elektroniska patientjournal, MobiMed. Ortivus kommer att leverera patientjournal installerad på Getac RX10 Extreme plattform, för användning i deras existerande system. De nya enheterna kommer att införlivas i det befintliga avtalet för Managed Service mellan Ortivus och South Western Ambulance Service Trust.

Ordervärdet är drygt 4 MSEK plus löpande avgifter för Managed Service.

Ortivus AB (publ)

Vid frågor, kontakta:

Lars Höst, CEO, telefon: 072-229 00 36

Ortivus AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 16:10.


Posted

in

by

Tags: