Styrelsen för Ortivus AB har vid styrelsemöte den 27 augusti beslutat att omgående entlediga bolagets verkställande direktör Staffan Eriksson. Samtidigt utsågs bolagets ekonomichef Lars Höst till tillförordnad verkställande direktör för Ortivus AB.

Staffan Eriksson har på ett på många sätt förtjänstfullt sätt lett Ortivus under knappt två års tid. Styrelsen ser emellertid att Ortivus under de kommande åren behöver en annan typ av profil för att stärka sin verksamhet och position på marknaden. Därför har styrelsen beslutat att med omedelbar verkan entlediga Staffan Eriksson från posten som verkställande direktör.

"Jag vill i sammanhanget betona att vi har haft ett gott samarbete med Staffan Eriksson under hans tid som verkställande direktör", säger styrelseordförande Nils Bernhard i en kommentar till beskedet.

Styrelsen kommer omgående att inleda en rekryteringsprocess och fram till dess att ny verkställande direktör är på plats kommer Lars Höst att leda verksamheten som tillförordnad verkställande direktör och tillika ekonomichef. Lars Höst har en ekonomexamen från Lunds universitet och anställdes vid Ortivus 2017. Han kom då närmast från en motsvarande befattning på D-Link Northern Europe.

För vidare information, kontakta:

Nils Bernhard, styrelseordförande, telefon 073-079 7373

Peter Edwall, styrelseledamot, telefon 070-920 6733


Posted

in

by

Tags: