Ortivus AB:s (publ) ökning av aktiekapital under juni 2017

Till följd av utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital under juni månad ökat från 14 534 231 SEK till 21 558 006 SEK. Det är en ökning med 7 023 775 SEK fördelat på 537 043 stycken nya A-aktier och 9 496 921 stycken nya B-aktier.

Av beslutad företrädesemission har 97% blivit registrerat som nytt aktiekapital, enligt ovan. Resterande 3% kommer att registreras under juli månad.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 30 797 152, fördelat på 1 645 498 A-aktier och 29 151 654 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 45 606 634.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.