South Central Ambulance Service förlänger avtalet med Ortivus

South Central Ambulance Service Foundation Trust har idag i ett intentionsbrev meddelat att de avser använda möjligheten att förlänga det befintliga avtalet med Ortivus som omfattar hårdvara, drift, vidareutveckling samt service och support kopplat till deras installation av MobiMed Smart Journal. Förlängningen avser perioden 2018-2019. Utöver detta har kunden även uttryckt önskemål om att nyttja systemet 2020-2021.

Beställningen omfattar system i totalt 481 servicefordon, inkl. test- och träningsenheter, samt åtkomst till journaler från ett femtiotal sjukhuskliniker på regionens 18 sjukhus.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.