KONTRAKT MED SOUTH WESTERN AMBULANCE SERVICE TRUST (SWAST) ÄR NU UNDERTECKNAT

Ortivus tilldelades, som tidigare meddelats, i höstas ett kontrakt för leverans av elektronisk patientjournal till brittiska SWAST under fem år. Kontraktet gäller ett full-service-åtagande med leverans av programvara, hårdvara, 24/7 support samt drift av patientjournaler. Värdet av leveransen bedöms vara £8,25 miljoner motsvarande cirka 103 MSEK för 5 år med option på förlängning 1+1 år. Optionsåren har ett totalt värde på cirka 22 MSEK.

Sedan tilldelningen av kontraktet har detaljerna i funktionalitet och projektimplementering diskuterats vilket nu är klart och kontraktet undertecknat.

South Western Ambulance Service Trust are pleased to continue working with Ortivus on the journey towards the next generation of electronic patient care records service. Using MobiMed for the past six years have had a positive effect on many areas of SWAST. We are certain that the new version with additional functionality on new hardware will help us continue the journey towards safer and better patient experience, a reduction in unnecessary transports and better work environment, says Tim Bishop, Executive Director of Information Management and Technology.

Leverans av ny hårdvara till 600 ambulanser påbörjas under våren 2020 och beräknas vara helt genomförd sommaren 2021. Uppgraderingen av programvaran MobiMed Journal med utveckling och implementering av ny funktionalitet kommer att ske kontinuerligt med täta releaser. Bland annat pågår arbete med ännu fler integrationer till regionens administrativa system. Detta kommer underlätta den sömlösa överföringen av data och stärka den prehospitala vården ytterligare genom att systemet sparar tid för personalen och ökar patientsäkerheten.

SWAST

South Western Ambulance Service Trust, SWAST, tillhandahåller ambulanstjänster över ett område på 26 000 kvadratkilometer, vilket är 20% av Englands yta. Området täcker landskapsregionerna Cornwall och öarna Scilly, Devon, Dorset, Somerset, Wiltshire, Gloucestershire samt Avon-området (Bristol, Bath, North and North East Somerset och South Gloucestershire).

Hela området som SWAST ansvarar för har en total befolkning på över 5,5 miljoner och med över 23 miljoner besökare varje år. Det operativa området är huvudsakligen lantligt men inkluderar också stora urbana centra inklusive Bristol, Plymouth, Exeter, Bath, Swindon, Gloucester, Bournemouth och Poole. Distriktet motsvarar till yta Skåne-, Blekinge-, Västra Götaland- Kalmar- samt Kronobergs län.

SWAST organisation sysselsätter mer än 4 000 personer. Dessa är främst klinisk och operativ personal vilket inkluderar akutsjukvårdare, sjukvårdspersonal, tekniker, ambulansvårdsassistenter och sjuksköterskor. Till detta tillkommer husläkare och cirka 2 785 volontärer till vilka räknas så kallade första hjälpen (first responders) läkare, brand- och övriga sjukvårdsfrivilliga.

ORTIVUS

Medicinteknikbolaget Ortivus är en ledande leverantör av mobila digitala lösningar för prehospitala vårdgivare i Sverige och Storbritannien. Ortivus lösningar hjälper till att rädda liv och minskar lidande. De används idag av mer än 10 000 ambulanssjukvårdare i över 2 700 akutfordon. Företaget grundades 1985 och har huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Ett dotterbolag finns i Storbritannien.

Produkten MobiMed är byggd i moduler där MobiMed Monitorering erbjuder realtidsövervakning av patienters vitala värden i framförallt prehospital vård, men kan även användas i primärvård. MobiMed Journal är ett beslutsstödsystem för bland annat triagering, bedömning av patienter, klinisk dokumentation samt insamling av patientparametrar.

Journaldelen är integrerad med flera olika administrativa system, vilket gör att patientdata kan överföras sömlöst. Detta underlättar för behandlande sjukvårdspersonal att ge rätt behandling samt sparar tid. Plattformen MobiMed är en produkt som bygger på kliniska kunskaper inom kardiologi. Den utvecklas kontinuerligt baserat på önskemål från användare. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap lista.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.