Övertecknad nyemission tillförde 22 MSEK

APRIL – JUNI 2017

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 13,8 (15,5) MSEK.
  • EBITDA uppgick till -1,8 (2,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,7 (-2,8) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-3,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,15) SEK.

JANUARI – JUNI 2017

  • Nettoomsättningen för januari – juni uppgick till 29,8 (29,6) MSEK.
  • EBITDA uppgick till 0,1 (-0,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 (-8,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (-9,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,46) SEK

Posted

in

by

Tags: