Ortivus AB:s (publ) ("Ortivus") ökning av aktiekapital under augusti 2017
Till följd av utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital under augusti månad ökat från 21 558 006 SEK till

21 801 347 SEK. Det är en ökning med 243 341 SEK fördelat på 17 184 stycken nya A-aktier och 330 445 stycken nya B-aktier.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 31 144 781, fördelat på 1 662 682 A-aktier och 29 482 099 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 46 108 919.

I och med detta meddelande är samtliga nya aktier i företrädesemissionen registrerade.

 Vid frågor, kontakta gärna:

Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 59 36
Lars Höst, CFO, tel: 072-229 00 36

eller se www.ortivus.com


Posted

in

by

Tags: