FORTSATT FOKUS PÅ NY FUNKTIONALITET

ANDRA KVARTALET 2016

 • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 15,5 (23,2) MSEK
 • Resultatet EBITDA uppgick till 2,2 (3,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,7 (0,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (-0,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (7,1) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,01)

FÖRSTA HALVÅRET 2016

 • Omsättningen för första halvåret uppgick till 29,64 (44,4) MSEK
 • Resultatet EBITDA exklusive engångskostnader uppgick till 3,5 (5,5) MSEK och inklusive engångskostnader till 0,7 MSEK
 • Rörelseresultatet EBIT exklusive engångskostnader uppgick till -4,5 (3,5) MSEK och inklusive engångskostnader till -7,2 (0,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,2 MSEK (0,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2(-2,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,39 (0,00)

VD har ordet
Utrullningen av MobiMed Smart närmar sig nu sin fullbordan i södra England med beräknad slutlig leverans under december 2016. För närvarande är drygt 820 fordon av totalt 1000 utrustade och rapporterna från användarna är mycket positiva. Kontraktet, som skrevs 2014, sträcker sig till utgången av 2017 med en option för kunden att förlänga Ortivus driftsåtagande i ytterligare 2 år. Med ett hittills mycket positivt utfall ser vi med tillförsikt fram mot våren 2017 då förhandlingar om förlängning av avtalen med våra två truster sker.
Det finns ett antal brittiska ambulansorganisationer som har aviserat att nya system skall upphandlas, bl a för att möta nationella krav på samordning med Summary Care Records. Men aktiviteten har trots detta varit låg under 2016.
Under 2:a kvartalet lämnade Ortivus en indikativ offert till ett annat europeiskt land avseende MobiMed Smart till en region med cirka 150 ambulanser. Vi befinner oss ännu i ett tidigt skede men det är positivt att vi fått tillfälle att presentera vår lösning och att den möttes med stort intresse. Som vi tidigare aviserat ser vi möjligheter för en geografisk expansion mot bakgrund av de framgångar vi haft i Storbritannien.
I Sverige deltog 5 landsting i vårt Road Map Forum, ett event som hålls årligen och som syftar till att ge våra kunder möjlighet att ta del av våra utvecklingsplaner och ge feedback till våra utvecklare. Flera av de funktioner som nyligen utvecklats för England, t ex fotografisk dokumentation av olyckshändelser, efterfrågas av svenska landsting. Vårt fokus ligger nu på att uppgradera de svenska installationerna till senaste releasen samt utveckla tilläggsfunktioner i enlighet med kundernas önskemål och därmed bredda vårt tjänsteinnehåll i Sverige
Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 15,5 (23,2) MSEK och för första halvåret till 29,6 (44,4) MSEK med ett EBIT exklusive omstruktureringskostnader på -4,5 (3,5) MSEK för halvåret. Som tidigare nämnts kan Ortivus intäktsflöden variera kraftigt mellan kvartalen på grund av få och stora affärer. Under det andra kvartalet 2015 slutfördes ett antal större leveranser som inte motsvarande infann sig under andra kvartalet 2016 och som tillsammans med en lägre pundkurs förklarar kvartalets omsättningsnedgång jämfört med föregående år.
Danderyd den 13 juli 2016
Jonas Wennersten
Tf. VD Ortivus AB
 

För ytterligare information
Jonas Wennersten, Tf. VD & CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: jonas.wennersten@ortivus.com
Besök även www.ortivus.com
Ortivus offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 13 juli 2016.


Posted

in

by

Tags: