Ortivus och Region Värmland har signerat kontrakt avseende leverans av halvautomatiska defibrillatorer till räddningstjänsten och publik miljö

Ortivus har signerat ett kontrakt för leverans av halvautomatiska externa defibrillatorer (AED) till Region Värmland. Avtalet gäller Värmlands 12 kommuner samt övriga myndigheter och värdet av leveransen bedöms vara 3,2 MSEK. Kontraktslängden är 2 år med möjlig förlängning i ytterligare 2 år.

Vi är glada att meddela att kontrakt har signerats mellan Region Värmland och Ortivus för leverans av MobiMed Life, defibrillatorer till regionen. Region Värmland är en ny kund för Ortivus och detta kontrakt innebär att bolaget kommer att leverera lösningar till 16 utav Sveriges 21 regioner. Defibrillatorerna kommer att användas inom räddningstjänsten och i publik miljö och kontraktet avser cirka 300 enheter av modellen Reanibex 100, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, Storbritannien och Irland

”Vi ser fram emot att leverera MobiMed Life till Region Värmland. Reanibex 100 är en lättanvänd, innovativ och säker AED och detta kontrakt visar att vi erbjuder konkurrenskraftiga lösningar för publik miljö.” Säger Stefan Ekblom, Senior Account Manager på Ortivus

This entry was posted in . Bookmark the permalink.