Ortivus är glada att meddela att företaget ingår ett strategiskt distributionsavtal med det spanska företaget ITURRI. ITURRI, är en väletablerad leverantör av skydds- och säkerhetsutrustning till flera sektorer såsom sjukvård och försvarsindustri. Företaget är också en ledande leverantör av utryckningsfordon i Spanien med en marknadsandel på 75 %. Detta partnerskap är en strategiskt viktig milstolpe för Ortivus expansion på den spanska marknaden.

Efterfrågan på innovativa lösningar för att öka effektiviteten och säkerheten inom den prehospitala vården ökar på en global nivå. Ortivus har, i linje med denna utveckling, sett ett växande intresse för företagets prehospitala vårdlösningar på den spanska marknaden. Detta partnerskap med ITURRI som lokal distributör, kommer att skapa effektiva försäljnings- och marknadsföringskanaler för Ortivus i Spanien.

"ITURRI är den perfekta partnern för Ortivus expansion på den europeiska marknaden då vi båda delar ett partnerdrivet förhållningssätt till våra kunder. Att ITURRI även har ett starkt fäste i Spanien som marknadsledare för utryckningsfordon, gör detta partnerskap till en perfekt match” – säger Elias Obaid, europeisk försäljningschef.

Det strategiska partnerskapet omfattar Spanien och ger ITURRI exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Ortivus lösningar MobiMed Monitor och MobiMed ePR till den spanska marknaden.

Om ITURRI:
ITURRI är en familjeföretagsgrupp med ursprung i Sevilla (Spanien). Bolaget grundades 1947 och arbetar med tillverkning och leverans av kläder, utrustning och fordon för säkerhet och industriellt skydd samt försvaret och sjukvården. Med en närvaro på fyra kontinenter och med mer än 1 400 anställda runt om i världen är bolaget fokuserat på att skydda människor och deras miljö med innovativa, effektiva och hållbara lösningar, för att således bidra till en säkrare värld. ITURRIs verksamhet bygger på kundfokus, samarbete, entusiasm, engagemang, integritet och innovation som grundläggande värden för en filosofi som är över 70 år gammal.


Posted

in

by

Tags: