Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till Singapores akutsjukvård.

"Förhandlingarna sker med en kund som vi fört diskussioner med under en längre tid. Kunden har nu slutligen fått mandat från berörda myndigheter att gå vidare i inköpsprocessen. Det går i dagsläget inte att specificera ordervärdet men förhandlingarna rör ett betydande antal licenser av MobiMed Journal. En eventuell order inkluderar endast mjukvara", säger Lars Höst, tf VD för Ortivus AB.

Vid frågor, kontakta:

Lars Höst, tf VD, telefon: 08 446 45 36, email: lars.host@ortivus.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:30 den 26 februari 2019.


Posted

in

by

Tags: