Ortivus AB accelererar tillväxten genom avtal med Spark Group

Ortivus AB har tecknat ett avtal med konsultbolaget Spark Group. Avtalet innebär att det pågående samarbetet mellan de två bolagen fördjupas och intensifieras under första halvåret 2019, då Sparks konsulter förstärker Ortivus egen organisation inom områden som försäljning, produktledning, och operativ verksamhet. Spark Group har under hösten genomfört en genomlysning av Ortivus verksamhet och produkter samt gjort en omfattande marknadsanalys för de närmast kommande åren. Enligt avtalet ska Spark bidra till att implementera de rekommendationer som tagits fram med syftet att stärka bolagets tillväxt för de kommande åren.

-Vi ser idag en helt annan aktivitet än tidigare på våra hemmamarknader i Storbritannien och Sverige, liksom på flera andra marknader. Belastningen på akutsjukvården ökar och en effektivisering av primärvården, alltså den prehospitala vården, är nyckeln för minskat tryck och kortade vårdköer. Den utvecklingen öppnar nya affärsmöjligheter för Ortivus och, för att bättre kunna möta och tillvarata kundernas och marknadens intresse, förstärker vi nu Ortivus genom ett utökat samarbete, säger Peter Edwall, styrelseledamot och huvudägare i Ortivus AB.

-Ortivus produktportfölj och den ökande efterfrågan från marknaden, kombinerat med bolagets långa erfarenhet, medför att vi ser en spännande resa framför oss. Sparks team är angeläget att komma igång. Vi ser nu fram emot att tillsammans med Ortivus organisation börja genomföra framtagna åtgärdsförslag för att stärka verksamheten, säger Beth Topolovsky, vd för Spark Group. 

-Spark Group tillför hög kompetens på en rad viktiga områden. Jag ser samarbetet som en investering för framtiden på flera sätt, inte minst för att det också öppnar nya möjligheter för kapitalanskaffning inom ramen för Ortivus tillväxtstrategi, säger Peter Edwall.

För vidare information, kontakta:

Peter Edwall, styrelseledamot, telefon 070-920 6733, epost: peter.edwall@ponderus.se

Beth Topolovsky, vd Spark Group, telefon 070-563 4315, epost: beth@sparkgroup.se

Om Spark Group

Spark Group arbetar för att driva förändring och säkerställa det kapital som behövs för att transformera företag som vill uppfylla sina tillväxtplaner. Sparks seniora konsulter på bolagets kontor i San Francisco och Stockholm har djup kompetens inom såväl teknikområden som olika geografiska marknader. Spark utnyttjar Silicon Valleys kompetens och tillgång till kapital med den hos skandinaviska teknikbolag för att vidareutveckla högpresterande verksamheter. Bolagets konsulter har mångårig erfarenhet från framgångsrika tillväxtbolag, från sådana i tidigt stadium till stora internationella bolag, från ledande teknikbolag och från dagens teknikerbjudanden. Spark bidrar till att transformera bolag genom att utveckla och utnyttja deras befintliga styrkor och optimera verksamheten. I slutet av ett genomfört arbete är våra samarbetspartners i accelerationsläge och redo för fortsatt tillväxt.

 

Om Ortivus

Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Sedan 1998 är bolaget etablerat i Storbritannien genom ett eget dotterbolag. Genom den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder MobiMed Monitorering – realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården – och MobiMed Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientjournalsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap lista.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.