Bokslutskommuniké för Ortivus, januari – december 2020

Ortivus – ett eHälsobolag i tiden

Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2020

 • Ortivus tecknar kontrakt med Region Jönköping kring leverans av MobiMed monitorering, inklusive hård- och mjukvara, till regionens samtliga ambulansfordon. Ordervärdet är cirka 9,0 MSEK.
 • Ortivus kommunicerar att produktion, reparation samt lagerhantering av MobiMed Monitorering, som tidigare hanterats av Inission i Västerås, kommer att tas över av Ortivus och flyttas till bolagets huvudkontor i Danderyd.
 • Ortivus AB tecknar ett exklusivt distributöravtal för Norden, Irland och Storbritannien med OsatuS. Coop / Bexencardio. Avtalet ger Ortivus möjligheten att erbjuda Bexencardios defibrillatorer.

Oktober – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,9 (17,1) MSEK, vilket är en omsättningsökning på 27,8%
 • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 2,2 (-1,7) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,2 (-1,7) MSEK
 • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 2,5 MSEK (0,2). EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,5 (0,2) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 (-1,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,05 (-0,04) SEK

Januari – december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 107,6 (50,8) MSEK, vilket är en omsättningsökning på 111,6%
 • Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 11,4 (-10,2) MSEK. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 11,4 (-15,5) MSEK
 • EBITDA rensat för jämförelsestörande poster uppgick till 13,9 MSEK (-3,3). EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 13,9 (-8,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till 11,3 (-16,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,26 (-0,41) SEK
Belopp i KSEK okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019
Nettoomsättning 21 863 17 101 107 582 50 848
Bruttomarginal, % 49,0% 49,6% 36,2% 41,3%
Rörelseresultat,
exkl. jämförelsestörande poster
2 167 -1 731 11 392 -10 197
Rörelsemarginal, %
exkl. jämförelsestörande poster
9,9% -10,1% 10,6% -20,1%
EBITDA,
exkl. jämförelsestörande poster
2 459 200 13 896 -3 271
This entry was posted in . Bookmark the permalink.