2008-10-09 Genombrottsorder för Ortivus CoroNet i Tyskland

Ortivus samarbetspartner i Tyskland, Medset Medizintechnik AG, har vunnit en strategiskt viktig CoroNet order. Ordern innebär att Medset skall utrusta Hjärt- och Thorax kliniken på det nya Hjärtcentret vid Universitetssjukhuset i Köln med Ortivus hypermoderna hjärtövervakningssystem CoroNet.

Det nya hjärtcentret är specialiserat på hjärt- och thoraxkirurgi med tillhörande eftervård och rehabilitering. Det system som skall levereras inkluderar både telemetri och sängplatsövervakning men tyngdpunkten ligger på telemetri där systemet skall stödja upp till 20 samtidiga patienter.

CoroNet tillhandahåller en trådlös övervakningsmiljö som helt omdefinierar begreppet vårdkvalitet och användarvänlighet. Genom Ortivus egenutvecklade trådlösa Blåtands-lösning möjliggörs en helt flexibel kombination av sängplats- och telemetriövervakning med bl.a. obruten fullständig12-avlednings EKG-övervakning av högsta diagnostiska kvalitet. Detta ger patienten full flexibilitet och gör att patienten snabbt kan gå från sängliggande till att röra sig helt fritt utan att övervakningen påverkas. Denna flexibilitet stöder fullt ut de senaste kliniska rekommendationerna inom modern hjärtsjukvård.

”Vi har vunnit detta projekt i mycket tuff konkurrens och vi är därför mycket glada att kunna konstatera att kunden har funnit den funktionalitet som CoroNet tillhandahåller överlägsen konkurrenternas alternativ. Den här installationen kommer naturligtvis att vara värdefull för oss som en referens i vår fortsatta marknadsbearbetning” säger Oliver Enders, Produktchef på Medset Medizintechnik AG.

“Att vi vinner den här affären tillsammans med Medset på en starkt konkurrensutsatt marknad som den tyska visar att CoroNet står sig väl i konkurrensen även utanför vår etablerade hemmamarknad. Vi tror att denna affär i kombination med Medsets dedikerade bearbetning av den tyska marknaden kommer att leda till fler positiva resultat”, säger Johan Folkunger Sälj- och Marknadschef på Ortivus.

För ytterligare information:
Jan B Andersson, CEO, telefon +46 705 294 741
E-Mail: “förnamn.initial.efternamn“@ortivus.com