Ortivus AB får ytterligare beställningar i Storbritannien

Ortivus AB får ytterligare beställningar i Storbritannien

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt
engelska dotterbolag vunnit ytterligare en offentlig upphandling av
patientövervakningssystemet Mobimed i Storbritannien. Beställningen som är
den första i Skottland avser 14 mobila patientenheter och 3 sjukhusenheter
och är värd över MSEK 3. Beställningen kommer från Grampian regionen i
Skottland där utrustningen skall installeras hos lokala vårdorganisationer
över hela regionen. Med hjälp av telekommunikation kommer de lokala
enheterna att kunna kommunicera med, och överföra patientdata och
information till, hjärtspecialister i regionens två centrallasarett.
Härigenom förbättras hela regionens möjligheter att erbjuda patienter
behandling och specialistvård vid akuta hjärtsjukdomar.

Beställningen är ett resultat av ett utvecklingsprojekt bedrivet av
Department of General Practice, University of Aberdeen och Aberdeen Royal
Infirmary med målsättning att i större utsträckning föra ut behandlingen
av patienter med akut hjärtsjukdom till de lokala vårdmottagningarna.
Detta innebär att patienterna slipper långa och tidsödande transporter
till de centrala sjukhusens hjärtintensivavdelningar. Eftersom tiden från
det att akut hjärtbesvär uppstår till diagnos och behandling är avgörande
för behandlingsresultatet ökar vårdkvalitén väsentligt av att patienten
får tillgång till specialistvård redan i hemmet, i ambulansen eller hos
den lokala vårdmottagningen.

Genom att den mobila utrustningen följer med patienten kan transporter vid
behov även ske till andra vårdinrättningar samtidigt som hälsotillstånd
och behandling kontinuerligt övervakas av specialister via trådlös
telekommunikation. Genom att transportera informationen till rätt
beslutsfattare istället för patienten effektiviserar Ortivus system
processerna i sjukvården vad gäller såväl behandlingskvalité och
patienternas välbefinnande som vårdkostnader.

Utrustningen kommer att installeras under våren 2001. Sjukhusenheterna
installeras i hjärtintensivavdelningarna på Aberdeen Royal Infirmary och
Elgin Hospital. ./.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01
eller 070-663 39 81

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och
komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på
sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är Patient Informatik
och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys
och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra
neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom
dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA.
Januari 2001 förvärvades Amerikanska dotterbolaget Sweet Computer
Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa program för
ambulanssjukvård. 1999 var omsättningen 73 miljoner kronor. Antalet
anställda är ca 120 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00570/bit0001.DOC
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00570/bit0002.pdf