Ortivus AB tecknar samarbetsavtal med utvecklingsbolag med anknytning till Uppsala Universitet

Ortivus AB tecknar samarbetsavtal med utvecklingsbolag med anknytning till
Uppsala Universitet

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, tecknar
samarbetsavtal med Cardiological Decision Support System Uppsala AB, som
är grundat av forskare med anknytning till enheten för Biomedicinsk
Informatik & Systemanalys vid Uppsala Universitet och Cardiologiska
kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Samarbetet omfattar utveckling av ett datorbaserat beslutsstödssystem för
tidig diagnos, riskbedömning och behandling av patienter med misstänkt
hjärtinfarkt.

Utvecklingen av beslutsstödssystemet baseras på tillämpning av s.k.
artificiella neurala nätverk för tolkning av upprepade patientnära
mätningar av biokemiska hjärtinfarktmarkörer och kontinuerliga EKG-
mätningar. Detta ligger väl i linje med Ortivus övriga verksamhet och
kompletterar Ortivus MIDA- och Mobimed-system som monitorerar och
analyserar EKG.

I kombination kan ett komplett integrerat informationssystem bildas vilket
stöder hantering, presentation och tolkning av mätningar av både
biokemiska infarktmarkörer och EKG-signaler för tidig diagnos av patienter
med misstänkt hjärtsjukdom. En snabbare och mer tillförlitlig diagnos
innebär att fler patienter erhåller korrekt infarktbegränsande och
mortalitetssänkande behandling. Detta ökar behandlingskvalitén och
patienternas välbefinnande samtidigt som samhällets kostnader för
vårdplatser minskar.

Avtalet innehåller även en option som ger Ortivus rätt att förvärva
Cardiological Decision Support System Uppsala AB.

Bakgrund
I Sverige läggs årligen cirka 150 000 patienter med akut bröstsmärta in på
sjukhus för observation.

Av dessa visar sig 75 – 80 procent ej lida av akut hjärtinfarkt. Samtidigt
sänds cirka 2 400 patienter felaktigt hem med oupptäckt myokardskada. I
det tidiga handläggandet av dessa patienter har den behandlande läkaren
att ta ställning till en stor och komplex datamängd, från ett flertal
mätinstrument och datasystem, för att fastställa diagnos och besluta om
behandling och prognos. För att fastställa eller utesluta diagnosen akut
hjärtinfarkt krävs upprepade blodprovs- och EKG-tagningar samt bedömning
av sjukhistorien. Detta är en process som för närvarande tar 12-24 timmar
i flertalet fall.

Utvecklingen av “patientnära” analysinstrument, som kan mäta
koncentrationen av hjärtinfarktmarkörer inom 10-20 minuter på
helblodsprover, i kombination med beslutsstödssystem som baseras på
artificella neurala nätverk, har skapat nya möjligheter till tidigare
diagnos respektive uteslutande av hjärtinfarkt under de 2-3 första
timmarna efter patientens ankomst. Förutom förbättrad vårdkvalitet innebär
detta även stora kostnadsbesparingar för samhället.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01
eller 070-663 39 81

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB, kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i
Storbritannien och USA. Januari 2001 förvärvades Amerikanska dotterbolaget
Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av
administrativa program för ambulanssjukvård. 1999 var omsättningen 73
miljoner kronor. Antalet anställda är ca 120 personer. Sedan januari 1997
är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01010/bit0001.DOC
http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT01010/bit0001.pdf