Category Archives: Press Releases

Reidar Gårdebäck appointed new CEO of Ortivus

The Board of Directors of Ortivus AB has decided to appoint Reidar Gårdebäck as new [...]

Ortivus AB (publ) (”Ortivus”) genomför en riktad nyemission- tillförs 15 MSEK

Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2019

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här [...]

Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 Ortivus AB (publ)

Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEK JANUARI – MARS 2019 Nettoomsättningen uppgick [...]

KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259–1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019 [...]

Ökning av aktiekapitalet i Ortivus AB under mars 2019

Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier, som beslutades av styrelsen den 23 [...]

Sista dag för handel i BTA I i Ortivus AB (publ)

Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5 662 687 st nya B aktier, har 4 249 972 [...]

Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland

Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans [...]

Ortivus has been selected for a £2.7 million contract for Prehospital Care by The Northern Ireland Ambulance Service

Ortivus and the Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) have reached an agreement for [...]

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i ORTIVUS AB (publ)

Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag [...]