Ortivus tilldelas ett kontrakt motsvarande £2,7 miljoner gällande leverans av ambulansjournal till Nordirland

Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans av MobiMed journalsystem till Nordirlands akutsjukvård. Leveransen gäller mjukvara, hårdvara och support av systemet från Ortivus och gäller hela Nordirlands ambulansverksamhet som hanterar 17 000 patienter per månad och har cirka 300 fordon. Leveransen omfattar installation och service & support och ordervärdet uppgår under avtalsperioden till £2,7 miljoner motsvarande cirka 32 miljoner SEK. Installation beräknas påbörjas i årsskiftet 2019/20 och tilldelningen gäller en sexårsperiod med möjlighet till förlängning upp till ytterligare två år.
Upphandlingen har gjorts via ett upphandlingsförfarande där ett antal leverantörer deltar i det som kallas konkurrenspräglad dialog och utvärderingen visar att Ortivus system MobiMed bäst uppfyller de högt ställda krav som NIAS ställt upp gällande funktionalitet. Detta är ytterligare ett bevis på att Ortivus lösningar ligger i framkant när det gäller att uppfylla dagens moderna funktionalitets och integrationskrav”, säger Lars Höst, t,f. VD för Ortivus AB.
NIAS beskriver i underlaget till denna upphandling att omfattningen av detta projekt handlar om mycket mer än att bara byta ut en pappersbaserad patientjournal med en elektronisk patientjournal. Avtalet gäller ett leveransprojekt där man skapar en integrerad lösning i en e-hälsomiljö med patienten i centrum med mål att ge en bättre vård och ett optimerat vårdflöde.

Huvudsyftet med detta projekt är att skapa ett integrerat elektroniskt patientrapporteringssystem som säkerställer att NIAS har en journal som möjliggör högkvalitativ patientvård samtidigt som patienternas resultat och vårdflöden optimeras. Ortivus MobiMed är ett system som uppfyller våra krav och NIAS är angelägna om att implementera detta för oss så viktiga projekt snarast.” säger Dr Nigel Ruddell, NIAS Medical Director.

Hela systemet är planerat att driftsättas under 2020 men delleverans av olika komponenter kan komma att ske från och med slutet av 2019.

Vid frågor, kontakta:  

Lars Höst, t.f. VD, telefon: 08 446 45 36, email: lars.host@ortivus.com

Ortivus offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17:15 den 22 mars 2019.