Ortivus AB förvärvar amerikanska Sweet Computer Services, Inc.

Ortivus AB förvärvar amerikanska Sweet Computer Services, Inc.

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har förvärvat Sweet
Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa
program för ambulanssjukvård. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan
ett komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA. Genom
förvärvet tillförs Ortivus en etablerad sälj- och serviceorganisation med
en kundbas som täcker hela USA.

Ortivus AB har förvärvat det amerikanska bolaget Sweet Computer Services.
Köpeskillingen uppgår till 4 miljoner US dollar varav 1,875 miljoner US
dollar har erlagts kontant. Resterande belopp ( 2,125 miljoner US dollar)
betalas med 672 884 nyemitterade aktier av serie B. Efter förvärvet uppgår
antalet aktier i Ortivus AB till 13 732 334 stycken
(serie A 750 620 stycken och serie B 12 981 714 stycken).

Förvärvet innebär ett fullföljande på den under hösten lämnade
avsiktsförklaringen om att förvärva Sweet. Bolagen kompletterar varandra
och kan nu erbjuda ambulanssjukvården i USA ett komplett
informationssystem bestående av både administrativa program och kliniska
program för Patient Informatik. Förvärvet förstärker Ortivus ställning i
USA då sjukvården i allt högre utsträckning söker mer integrerade system
som skall kunna levereras av färre leverantörer och då Ortivus får
tillgång till en etablerad säljorganisation. Sweet Computer Services har
levererat system och har serviceavtal med mer än 1.700 kunder över hela
USA. ./.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 01 eller 070-663
39 81

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-
tekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför
system och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är
Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital
sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi
och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige,
förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien
och USA. 1999 var omsättningen 73 miljoner kronor. Antalet anställda är ca
60 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00220/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/01/02/20010102BIT00220/bit0002.pdf