Ortivus AB integrerar Bluetooth i medicintekniska produkter

Ortivus AB integrerar Bluetoothtm i medicintekniska produkter

Ortivus nya generation mobila patientinformationssystem, MobiMed 300, är
den första kommersiella medicintekniska produkt i världen som
kvalificerats för listning hos Bluetooth SIG. Bluetooth SIG är den
övergripande organisation som godkänner och licensierar produkter med
Bluetooth teknologin.

Ortivus har utvecklat en Bluetooth protokoll stack som lätt kan
integreras i medicintekniska produkter. Eftersom MobiMed-systemet redan
idag utnyttjar teknologin användes det som exempel på framgångsrik
Bluetooth-teknologi av Ericsson på den nyligen avslutade Bluetooth
Developers Conference i San Francisco, 11 – 13 december.

Bluetooth används i MobiMed 300 för att trådlöst överföra mätvärden från
en patient till t ex ambulanssjukvårdarens granskningsenhet. Denna enhet
står sedan i kontakt via traditionella mobilnät med hjärtspecialister på
sjukhusen som omedelbart kan ställa diagnos och påbörja behandling redan
i ambulansen.

Bluetooth integrering är ett intressant exempel på hur modern
informationsteknik kan användas för att förenkla och underlätta
handhavandet av medicinsk utrustning vid t ex akuta vårdinsatser säger
Per Karlsson, forsknings- och utvecklingschef på Ortivus. ./.

För ytterligare information kontakta
Per Karlsson, Forsknings- och utvecklingschef, Ortivus AB, telefon 08-
446 45 34
Eller Richard Helleberg, informationsansvarig, telefon 08-446 45 27

Se även ortivusflytt19.wpengine.com och www.bluetooth.com

Bluetooth är ett inregistrerat varumärke som ägs av Bluetooth SIG,
Inc., U.S.A.

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system
och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är
Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital
sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar,
epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i
Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i
Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska
dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA
av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen
68 miljoner kronor. Omsättningen t o m september 2001 uppgick till 106
miljoner kronor Antalet anställda är ca 110 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/09/20020109BIT00350/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/09/20020109BIT00350/bit0002.pdf