Ortivus AB vald till rekommenderad leverantör i West Midland, England

Ortivus AB vald till rekommenderad leverantör i West Midland, England

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har rekommenderats
av National Health Service i West Midland som leverantör till regionens
5 ambulansorganisationer för system för diagnos och behandling av
patienter som drabbats av hjärtinfarkt. Detta innebär att NHS i West
Midland erbjuder ambulansorganisationerna ekonomiskt stöd om de väljer
att upphandla Mobimed-systemet. Totalt omfattar regionen drygt 200
fordon och 20 akutsjukhus.

NHS fattade beslutet att rekommendera Mobimed efter att det gått igenom
och testat olika system som erbjuds den brittiska marknaden för
telemedicinsk överföring av EKG i samband med diagnos av patienter med
misstänkt hjärtinfarkt. Att rekommendera och erbjuda ekonomiskt stöd vid
inköp av sjukvårdsutrustning ingår i det brittiska nationella programmet
för att minska tiden från larm till behandling till under 60 minuter.

Mobimed-systemet valdes, i konkurrens med flera alternativa system, för
systemets unika förmåga att omedelbart vid sjukvårdarens ankomst och
under transporten säkert kunna skicka patientinformation och data samt
kunna kommunicera med specialisterna på hjärtklinikerna. Det innebär att
i ambulanser utrustade med Mobimed kan patienter som drabbas av
hjärtinfarkt erbjudas tidig propplösande behandling. Hjärtspecialisten
på sjukhuset kan följa patienten, ställa diagnos och direkt besluta att
inleda behandling redan i ambulansen. Vid hjärtinfarkter är detta av
yttersta vikt eftersom tiden mellan diagnostiserad infarkt och inledd
behandling är helt avgörande för resultatet. Ytterligare en fördel med
Mobimed-systemet som framförts är systemets möjlighet att ligga till
grund för en fortsatt utbyggnad av informationssystem för
ambulanssjukvården. ./.

För ytterligare information kontakta
Richard Helleberg, informationsansvarig, tel. 08-446 45 00

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system
och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är
Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital
sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar,
epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i
Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i
Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska
dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA
av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen
68 miljoner kronor. Omsättningen t o m september 2001 uppgick till 106
miljoner kronor Antalet anställda är ca 110 personer.
Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00710/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00710/bit0001.pdf