Ortivus AB får order på den nylanserade generationen av patientinformationssystem

Ortivus AB får order på den nylanserade generationen av
patientinformationssystem

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sin
distributör i Norge fått 2 beställningar på sammanlagt 8 system av sin
nya generation av patientinformationssystemet Mobimed. Den nya
generationen lanserades internationellt under den nyss avslutade
kongressen för hjärtläkare i Stockholm, European Society of Cardiology,
1 – 5 september, och den nationella ambulanskonferensen FLISA i
Halmstad, 3 – 5 september.

Den ena beställningen omfattar 7 enheter Mobimed 300 till region
Östfold. Östfold har sedan ett par år använt Mobimed-systemet i några
ambulanser och har nu beslutat att utrusta samtliga ambulanser i
regionen med Mobimed. I Östfold är sjukhusenheter redan installerade i
akutsjukhusen i Moss och Fredrikstad. Dessutom har en första beställning
erhållits från region Telemark om att utrusta en ambulans.

Den nya ambulansenheten Mobimed 300 som nyligen lanserades har fått ett
mycket positivt mottagande. Mobimed 300 har utvecklats för att
möjliggöra kvalificerad sjukvård och informationshantering på distans.
Det innebär att i ambulanser med Mobimed kan patienter som drabbas av
hjärtinfarkt erbjudas tidig propplösande behandling. Hjärtspecialisten
på sjukhuset kan följa patienten, ställa diagnos och direkt besluta att
inleda behandling redan i ambulansen. Vid hjärtinfarkter är detta av
yttersta vikt eftersom tiden mellan diagnostiserad infarkt och inledd
behandling är helt avgörande för resultatet. Samtidigt dokumenteras hela
behandlingen tillsammans med patientens vitala data. Efterkontroll och
kvalitetssäkring av vården förenklas därmed.

Mobimed 300 är baserad på Windows 2000 och bluetooth teknologi och är
därmed bättre förberedd än tidigare generationer att möta nya krav och
för en bred lansering på den europeiska marknaden och i Nordamerika.

Orderingången för den tidigare versionen av Mobimed har varit mycket god
under det senaste året med en kraftig försäljningsökning jämfört med
året dessförinnan. Med det kommersiella genombrottet på den brittiska
marknaden förra året och de långtgående förhandlingarna med olika
sjukvårdsorganisationer och sjukhus i Nordamerika är förväntningarna
stora på den nya generationen Mobimed som nu har lanserats. ./.

För ytterligare information kontakta

Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01
eller 070-663 39 81

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system
och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är
Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital
sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar,
epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i
Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i
Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska
dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande USA
av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen
67 miljoner kronor. Antalet anställda är ca 110 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/27/20010927BIT00630/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/27/20010927BIT00630/bit0002.pdf