Ortivus AB omstrukturerar verksamheten för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet

Ortivus AB omstrukturerar verksamheten för att uppnå ökad effektivitet
och lönsamhet

Ortivus, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har beslutat
omstrukturera företagets organisation och verksamhet för att minska
kostnaderna och samtidigt öka effektiviteten och lönsamheten.

Idag är produkt- och affärsutveckling samt försäljning uppdelade på två
kontor, Täby och Göteborg. Som ett led i omstruktureringen kommer all
verksamhet att koncentreras till en ort. Efter förhandlingar enligt
Medbestämmandelagen har beslut tagits att under våren flytta
verksamheten i Göteborg till Täbykontoret. Beslutet berör 17 medarbetare
vilka alla erbjuds motsvarande tjänst i Täby.

Förutom kostnadsbesparingar tillkommer även effektiviseringsvinster av
att samla alla medarbetare och verksamheter på ett kontor. Ortivus
kommer i framtiden att snabbare kunna styra verksamheten och ta till
vara ny teknik och möta nya marknadsbehov.

Ortivus kommer att fokusera sina resurser mer på marknads- och
försäljningsorganisationen i samband med att företaget lanserat sina nya
generationer av Mobimed 300 och Biosaca. Inriktningen är framförallt att
öka försäljningen av företagets produkter och tjänster på den
internationella marknaden. En viktig del i detta arbete är att bygga
distributörsnätverk på de större europeiska marknaderna. Att samla alla
medarbetare vid ett kontor i Sverige kommer ytterligare att öka
företagets affärsfokus.

Lanseringen av Mobimed 300 och Biosaca har mottagits väl. De första
kommersiella beställningarna av Mobimed 300 har levererats till kunder i
Norge, Storbritannien och Sverige. Kommersiella beställningar av Biosaca
har erhållits i Sverige, Norge och Canada.

För ytterligare information kontakta

Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01
eller 070-663 39 81

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-tekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system
och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är
Patient Informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital
sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar,
epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i
Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i
Storbritannien och USA. I januari 2001 förvärvades Amerikanska
dotterbolaget Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA
av administrativa program för ambulanssjukvård. År 2000 var omsättningen
67 miljoner kronor. Omsättningen för första halvåret 2001 uppgick till
74 miljoner kronor.
Antalet anställda är ca 110 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00940/bit0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00940/bit0001.pdf