Förslag till sammansättning av styrelsen i Ortivus AB för fastställande vid ordinarie bolagsstämma i Ortivus AB den 28

Förslag till sammansättning av styrelsen i Ortivus AB för fastställande
vid ordinarie bolagsstämma i Ortivus AB den 28 april 2003.

Följande förslag till sammansättning av styrelsen är biträtt av ägare
representerande cirka
48 % av kapitalet och 46 % av rösterna i Ortivus AB.

Föreslagna till omval;
Akbar Seddigh
Rolf Lydahl
Lennart Ribohn

Föreslagna till nyval;
Jack Forsgren
Egon Jonsson
Jan Wurtz

Styrelseledamoten Nils-Ove Andersson har avböjt omval.

Jack Forsgren har sedan 1970-talet varit verksam i ledande befattningar
inom bland annat Mölnlycke AB och Nobel Biocare, senast som Koncernchef
i Nobel Biocare AB. Egon Jonsson har sedan 1984 bland annat varit
Professor vid hälsoekonomiska sektionen vid Karolinska Institutet, VD
för SBU samt rådgivare till internationella institutioner i
hälsoekonomiska frågor (WHO, OECD m. fl). Jan Wurtz har en lång
industriell erfarenhet från Ericsson och från Pharmacia Diagnostics. Han
är senast verksam som VD Pharmacia Diagnostics AB.

För ytterligare information kontakta
Akbar Seddigh, styrelseordförande i Ortivus AB, tel 08-446 45 00. Se
även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus
Ortivus utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som
övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i
hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd
vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid
utredningar av sömnstörningar.
Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.
Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030423BIT01660/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030423BIT01660/wkr0002.pdf