Ortivus blir del av E-hälsocentrum

Ortivus har tecknat avtal för att vara en part i E-hälsocentrum i Östersund vilken är en samverkansarena där Region Jämtland Härjedalen tillsammans med kommuner och näringslivet driver E-hälsoutveckling.  På E-hälsocentrum är Landsting/Regioner, Kommuner och Näringsliv samlokaliserade för att tillsammans utveckla produkter och lösningar för framtidens vård. De tre aktörer som står bakom detta initiativ är Region Jämtland/Härjedalen, Östersunds Kommun samt Sigma.  Ett tiotal företag inom eHälsa ingår redan i E-hälsocentrum och man har ett flertal pågående samarbetsprojekt både nationella mellan parterna som ingår i E-hälsocentrum samt flera internationella samarbeten. E-hälsocentrum skall stimulera till att framtidens innovativa lösningar tas fram i samarbete mellan industri & vården.

Ortivus som har levererat journalsystemet för ambulanssjukvården i regionen är det senaste företaget som nu ansluter sig till E-hälsocentrum.  Tillsammans med existerade parter kommer man utveckla framtidens system där system från olika leverantörer blir alltmer integrerade för att kunna erbjuda ett optimalt vårdflöde där man undviker att information inte överförs mellan systemen eller att information dubbelregistreras. Ortivus som utvecklar journalsystemet Mobimed har lång erfarenhet, kunskap och en stor installerad bas och kommer att fortsätta att bredda sitt produkterbjudande då det finns ett stort behov av denna teknik till nya vårdområden och målgrupper såsom hemsjukvården, vårdcentraler, äldreboenden samt mobila vårdteam.

“E-hälsocentrum passar Ortivus som hand i handsken eftersom arbetet i E-hälsocentrum adresserar just de utmaningar som Ortivus fokuserar på med sina lösningar för vård utanför sjukhusen.”

E-hälsocentrum passar Ortivus som hand i handsken eftersom arbetet i E-hälsocentrum adresserar just de utmaningar som Ortivus fokuserar på med sina lösningar för vård utanför sjukhusen. Dessutom ligger Region Jämtland Härjedalen i framkant med att utveckla och använda ny innovativ teknik vilket är av vikt för utvecklingen av framtidens system.” säger Nicklas Trygg på Ortivus.

Nya lösningar behövs för att möta vårdens utmaningar med en åldrande befolkning, stora geografiska avstånd och en ekonomiskt pressad vårdapparat. Parterna i E-hälsocentrum arbetar gemensamt med att hitta innovativa lösningar för dessa utmaningar.  Samarbete mellan företagen och mellan industrin, vården och kommunerna krävs eftersom framgångsrika innovationer sällan utvecklas av enskilda personer eller företag utan bäst görs i nära samarbete med både slutanvändare och utvecklare.

“Med sin stora erfarenhet av journalsystem för akutvården och monitorering av vitalparametrar kommer man på ett mycket bra sätt komplettera redan befintliga företag och personer i denna samverkansarena.”

Vi ser med glädje att Ortivus som flera andra företag ser värdet i att vara del av E-hälsocentrum och nu också ansluter sig till gruppen av företag som redan finns på plats. Med sin stora erfarenhet av journalsystem för akutvården och monitorering av vitalparametrar kommer man på ett mycket bra sätt komplettera redan befintliga företag och personer i denna samverkansarena.”  avslutar Bo Karlsson. ansvarig för E-hälsocentrum.

Ortivus blir del av E-hälsocentrum

Ortivus har tecknat avtal för att vara en part i E-hälsocentrum i Östersund vilken är en samverkansarena där Region Jämtland Härjedalen tillsammans med kommuner och näringslivet driver E-hälsoutveckling.  På E-hälsocentrum är Landsting/Regioner, Kommuner och Näringsliv samlokaliserade för att tillsammans utveckla produkter och lösningar för framtidens vård. De tre aktörer som står bakom detta initiativ är Region Jämtland/Härjedalen, Östersunds Kommun samt Sigma.  Ett tiotal företag inom eHälsa ingår redan i E-hälsocentrum och man har ett flertal pågående samarbetsprojekt både nationella mellan parterna som ingår i E-hälsocentrum samt flera internationella samarbeten. E-hälsocentrum skall stimulera till att framtidens innovativa lösningar tas fram i samarbete mellan industri & vården.

Ortivus som har levererat journalsystemet för ambulanssjukvården i regionen är det senaste företaget som nu ansluter sig till E-hälsocentrum.  Tillsammans med existerade parter kommer man utveckla framtidens system där system från olika leverantörer blir alltmer integrerade för att kunna erbjuda ett optimalt vårdflöde där man undviker att information inte överförs mellan systemen eller att information dubbelregistreras. Ortivus som utvecklar journalsystemet Mobimed har lång erfarenhet, kunskap och en stor installerad bas och kommer att fortsätta att bredda sitt produkterbjudande då det finns ett stort behov av denna teknik till nya vårdområden och målgrupper såsom hemsjukvården, vårdcentraler, äldreboenden samt mobila vårdteam.

“E-hälsocentrum passar Ortivus som hand i handsken eftersom arbetet i E-hälsocentrum adresserar just de utmaningar som Ortivus fokuserar på med sina lösningar för vård utanför sjukhusen.”

E-hälsocentrum passar Ortivus som hand i handsken eftersom arbetet i E-hälsocentrum adresserar just de utmaningar som Ortivus fokuserar på med sina lösningar för vård utanför sjukhusen. Dessutom ligger Region Jämtland Härjedalen i framkant med att utveckla och använda ny innovativ teknik vilket är av vikt för utvecklingen av framtidens system.” säger Nicklas Trygg på Ortivus.

Nya lösningar behövs för att möta vårdens utmaningar med en åldrande befolkning, stora geografiska avstånd och en ekonomiskt pressad vårdapparat. Parterna i E-hälsocentrum arbetar gemensamt med att hitta innovativa lösningar för dessa utmaningar.  Samarbete mellan företagen och mellan industrin, vården och kommunerna krävs eftersom framgångsrika innovationer sällan utvecklas av enskilda personer eller företag utan bäst görs i nära samarbete med både slutanvändare och utvecklare.

“Med sin stora erfarenhet av journalsystem för akutvården och monitorering av vitalparametrar kommer man på ett mycket bra sätt komplettera redan befintliga företag och personer i denna samverkansarena.”

Vi ser med glädje att Ortivus som flera andra företag ser värdet i att vara del av E-hälsocentrum och nu också ansluter sig till gruppen av företag som redan finns på plats. Med sin stora erfarenhet av journalsystem för akutvården och monitorering av vitalparametrar kommer man på ett mycket bra sätt komplettera redan befintliga företag och personer i denna samverkansarena.”  avslutar Bo Karlsson. ansvarig för E-hälsocentrum.