Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore – komplettering

19-02-27|

Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till Singapores akutsjukvård. ST Electronics är en global teknik-, försvars- och ingenjörskoncern med specialisering inom rymd-, elektronik-, marksystem och marina sektorer. ”Förhandlingarna sker med en kund som vi fört diskussioner med under en längre tid. Kunden har nu slutligen fått [...]

Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore

19-02-26|

Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till Singapores akutsjukvård. ”Förhandlingarna sker med en kund som vi fört diskussioner med under en längre tid. Kunden har nu slutligen fått mandat från berörda myndigheter att gå vidare i inköpsprocessen. Det går i dagsläget inte att specificera ordervärdet men förhandlingarna rör [...]

Styrelsen i Ortivus AB (publ) offentliggör härmed Informationsbroschyr med anledning av förestående företrädesemission. Informationsbroschyren finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se

19-02-25|

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Informationsbroschyren avseende företrädesemissionen finns nu tillgänglig hos emissionsinstitutets hemsida www.hagberganeborn.se och bolagets hemsida www.ortivus.se tillsammans med Anmälningssedel och Villkor och anvisningar. Företrädesemissionen i sammandrag Företrädesemissionen omfattarar emission av högst 5 662 687 st B-aktier. Rätten att delta [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 18 februari 2019

19-02-18|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman. Godkännande av styrelsens beslut om genomförande av en företrädesemission av B-aktier Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission av B-aktier med företrädesrätt [...]

Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed inom primärvården

19-02-13|

MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida hälso- och sjukvården. MobiMed anpassad för primärvården kommer att installeras på hälsocentralen i Funäsdalen och möjliggör till att skapa en obruten vårdkedja. MobiMed kommer att användas för tagning av vitalparametrar och realtidskommunikation till specialister på hjärtintensiven för konsultation och bedömningar. Vidare [...]

Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2018 samt perioden januari – december 2018 för Ortivus AB (publ)

19-02-13|

Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärer OKTOBER – DECEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 14,3 (17,2) MSEK. EBITDA uppgick till -2,3 (0,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-1,9) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,07) [...]

Ortivus and Carmenta announce participation in new collaboration

19-02-12|

PRESSRELEASE Danderyd/Gothenburg Feb. 12, 2019 Ortivus and Carmenta announce participation in new collaboration Ortivus AB and Carmenta Public Safety AB have signed a collaboration agreement. Under the agreement, which initially applies primarily to the Spanish and Nordic markets, the parties can deliver a total solution with map, navigation, monitoring and electronic patient records to the [...]

Ortivus och Carmenta i nytt samarbete

19-02-11|

Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt den spanska samt nordiska marknaden och innebär att parterna kan leverera en helhetslösning till den prehospitala marknaden i form av karta, navigation, monitorering samt journalföring. Carmenta tillhandahåller lösningar kopplat till i huvudsak navigation och ärendehantering och Ortivus tillhandahåller genom sina produkter [...]