Ortivus och Carmenta i nytt samarbete

Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt den spanska samt nordiska marknaden och innebär att parterna kan leverera en helhetslösning till den prehospitala marknaden i form av karta, navigation, monitorering samt journalföring. Carmenta tillhandahåller lösningar kopplat till i huvudsak navigation och ärendehantering och Ortivus tillhandahåller genom sina produkter patientövervakning samt journalföring.

 

Ortivus och Carmenta kan i och med detta samarbete ge ökat värde till sina prehospitala kunder då det finns en stor efterfrågan på helhetslösningar som innehåller båda företagens system. Detta samarbete ger också båda parter stärkt närvaro på de områden och marknader där man är gemensamt aktiv. För kunder, primärt i Spanien och Norden, innebär detta direkt att de får en samarbetspartner som kan hjälpa dem att specificera behov och leverera en lösning som täcker in hela arbetsflödet i en larmsituation. Båda företagen drivs av en stark vilja att utveckla den prehospitala vården och hjälpa sina kunder att utveckla sin verksamhet. Carmentas innovativa system och närvaro på marknaden kompletterar Ortivus patient och journalsystem på ett fördelaktigt sätt.

 

”– Ortivus har lång erfarenhet med sitt nuvarande system MobiMed. Vi ser fram emot att nu tillsammans med Carmenta kunna erbjuda beprövade navigations- och ärendehanteringssystem ihop med Ortivus journalsystem. Denna kombination ger ett svårslaget helhetserbjudande till kunderna inom den prehospitala vården som efterfrågar en helhetslösning”, säger Lars Höst, CEO på Ortivus. 

 

”– Vi är mycket glada att inleda detta samarbete med Ortivus. Vår nya och moderna lösning, ResQMobile, för ärendehantering, ruttning och navigation är redan idag en mycket uppskattad produkt av kunder inom ambulans och utryckningsverksamhet i bl a Danmark och Spanien. Vi är nu två parter, med högkvalitativa lösningar, som kan erbjuda ambulansverksamheter i Europa ett stort mervärde genom en marknadsledande helhetslösning”, säger Johan Hedensiö, VD Carmenta Public Safety.

För vidare information, kontakta:

Lars Höst, tf CEO Ortivus AB telefon +46 72 229 00 36

epost: lars.host@ortivus.com

Johan Hedensiö, CEO Carmenta Public Safety AB, telefon +46 72 234 17 85

epost: johan.hedensio@carmenta.com

 

Om Ortivus

Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i Danderyd utanför Stockholm. Sedan 1998 är bolaget etablerat i Storbritannien genom ett eget dotterbolag. Genom den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder Ortivus sina kunder, realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården och MobiMed Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap lista.

Läs mer om Ortivus på ortivusflytt19.wpengine.com

 

 

 

Om Carmenta

Carmenta has been supplying world-class software for mission-critical systems for more than 30 years – systems in which superior situational awareness is the key to success. We provide high performance software products, develop client-specific solutions and offer a wide range of services that help some of the world’s most technologically-advanced customers optimise their operations using real-time geospatial information.

Carmenta Public Safety have 30 years of experience with product and system deliveries to customers within the Public Safety domain. We offer high quality and high performance complete solutions that cover the entire alarm chain, from answering alarm calls in the emergency centre, with case management, prioritization, positioning and routing to communication with mobile clients in emergency vehicles encompassing navigation, routing, status and photo/video functionality. Our comprehensive products and globally recognized excellence in digital map technology, ensure that operators in emergency centres and rescue personnel in vehicles can streamline and quality-assure their tasks. Through modern applications in mobile clients, we ensure that emergency personnel always have access to the best and latest information for navigation and routing, which enables the shortest possible response times. Our customers come from government agencies and local/regional ambulance, police, rescue services as well as sea and air rescue organisations in a total of 13 countries in Europe and South America.

Läs mer om Carmenta på www.carmenta.se