Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av sex ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Anna Söderblom och Jon Risfelt samt nyval av Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt.
Till styrelsens ordförande föreslås Jon Risfelt.

Akbar Seddigh, Lennart Ribohn, Jan Würtz och Pontus Lesse har avböjt omval.

Valberedningens förslag biträds av aktieägare representerande mer än 50 % av kapitalet och rösterna.

Peter Edwall, född 1955, bedriver egen verksamhet inom finans- och kapitalmarknaden. Efter ekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg har han arbetat med kapitalförvaltning i mer än 25 år och är bl.a. grundare till Odin Fonder och hedgefonden Pecunia. Peter är idag via bolag stor ägare i Ortivus.

Annemarie Gardshol, född 1967, är Senior Vice President i Gambro med ansvar för den globala FoU-organisationen och medlem av koncernledningen.
Annemarie är civilingenjör från Chalmers och Imperial College of Science, London. Hon arbetade sju år som managementkonsult på McKinsey i Sverige och USA och har därefter haft ledande befattningar i Gambrokoncernen.

Crister Stjernfelt, född 1943, är Executive Director och styrelsemedlem i den internationella IT-koncenen Logica.
Efter studier i ekonomi vid Stockholms Universitet var Crister anställd i oljebolaget Exxon med operativt ansvar för verksamheter både i Sverige och internationellt. Crister har därefter en lång karriär inom det börsnoterade nordiska IT-företaget WM-data. Han var under en period sälj- och marknadschef och VD från 2001 fram till 2006 då WM-data förvärvades av Logica.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Per Bourn, CFO, Ortivus, tel. 08-446 45 02, 0733-33 99 90

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com