Ortivus utrustar den spanska ambulansorganisationen 061 Baleares med det kliniska beslutsstödet MobiMed

Tillsammans med sin spanska partner Dextro Medica har Ortivus vunnit en order om att utrusta organisationen Baleares 061 med MobiMed.

061 Baleares, med totalt 50 ambulanser, ansvarar för ambulanssjukvården på öarna Mallorca, Menorca och Ibiza. I ett första steg kommer 12 ambulanser att utrustas med MobiMed.

061 Baleares inför MobiMed för att förbättra samarbete och processer med övriga vårdgivare. Det övergripande målet är att öka patientsäkerhet, effektivitet och det kliniska utfallet. Information från den pre-hospitala fasen görs tillgänglig för vårdgivare längre fram i vårdkedjan, vilket ger bättre och snabbare behandling. Samtidigt ger MobiMed ambulanspersonalen tillgång till patientinformation och specialiststöd, vilket möjliggör en mer korrekt och säker behandling av patienten.

”Genom att introducera mobila beslutsstöd mellan ambulanser och sjukhus möjliggörs inte bara en ökad patientsäkerhet utan även en för hela vårdkedjan effektivare vårdprocess. Vi ser tydligt att fler och fler vårdaktörer börjar ta till vara på den potential som finns inom detta område” säger Jan B Andersson, VD i Ortivus AB.