Ortivus trådlösa teknik underlättar behandling av förträngningar i hjärtats kranskärl på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset kommer under december att installera Ortivus nya generation av
CoroNet på sitt PCI-labb där ballongvidgning av kranskärl sker. Vid behandling sammanförs övervakning via trådlös teknik och FFR-mätning på en skärm som ger läkaren ett objektivt mått – s.k. FFR-värde – på vilken behandling som ska ges patienten. Detta görs med hjälp av Ortivus unika trådlösa Bluetooth-teknologi, som även används vid sängplatsmonitorering och telemetri. Tekniken innebär att EKG kan sändas kontinuerligt med full diagnostisk kvalitet. CoroNet stödjer mätning med katetrar från såväl St. Jude Medical som Volcano. 

”Att Karolinska Universitetssjukhuset och flera andra ledande sjukhus i Sverige väljer CoroNet PCI-övervakning visar att vi och våra produkter leder trenden mot ökat behov av avancerat beslutsstöd”, säger Jan B Andersson, VD för Ortivus. 

CoroNet PCI finns sedan tidigare installerat på bl.a. Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Örebro Universitetssjukhus, S:t Görans sjukhus, Gävle sjukhus och Västerås lasarett.

För mer information om CoroNet:
https://www.ortivus.com/Products/CoroNet/

*FAME trial (Fractional Flow Reserve (FFR) vs. Angiography in Multivessel Evaluation), http://www.theheart.org/article/934035.do

För ytterligare information kontakta:
Jan B Andersson, VD, telefon 08-446 45 00 eller e-post:
treinitialer@ortivus.com
Magnus Nordgren, CFO, telefon 08-446 45 00 eller e-post: förnamn.efternamn@ortivus.com

eller se ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB (publ)