Ortivus skriver avtal med partner i Grekland

Ortivus system förser ambulanspersonal och läkare med relevant information om patienten och upphämtningsplatsen. Patientdata, exempelvis EKG och övriga viktiga parametrar, sänds kontinuerligt från ambulansen till mottagande sjukhus. Läkare och specialister på sjukhuset får på så sätt ett beslutsstöd och kan ge råd till ambulanspersonalen om lämpliga åtgärder. Speciellt vid långa avstånd kan det vara kritiskt att påbörja korrekt behandling i ambulansen. All information samlas i en elektronisk patientjournal och kan enkelt överföras till sjukhusets patientjournal.

Grekland har en modern ambulansverksamhet och man har nu påbörjat en effektivisering av den prehospitala vården genom ett bättre utnyttjande av IT.

“En snabb och rationell process i ambulansen, baserad dels på datorstödd utalarmering, resursallokering och navigationsstöd, dels på högkvalitativa kliniska insatser i ambulansen, är avgörande för att patienten ska få rätt vård i rätt tid. Ortivus system bidrar till att strömlinjeforma denna process och vi ser mycket fram emot att introducera konceptet på den grekiska marknaden.”, säger Theodore Maraziotis, VD Eurotechniques.

”Grekland är en intressant marknad för Ortivus. En anledning till detta är landets infrastruktur med relativt stora avstånd mellan sjukhusen. Långa ambulanstransporter ökar behoven av effektiv kommunikation mellan ambulans och sjukhus, såväl som av pålitliga beslutsstödssystem för ambulanspersonalen. Avtalet med en grekisk distributör ligger i linje med Ortivus strategi att expandera vår verksamhet i Europa och vi ser nu fram emot att utveckla affärsmöjligheterna i Grekland tillsammans med Eurotechniques.”, säger Rain Eriksoo, Vice President Sales & Marketing at Ortivus.

For more information:
Rain Eriksoo, telephone: +46 (0)8-446 45 11, or +46 (0)70-583 34 43
E-mail: rain.eriksoo@ortivus.com

Also visit ortivusflytt19.wpengine.com and www.eurotechniques.com