Ortivus AB får ett kommersiellt genombrott i Finland och stärker sin position i Storbritannien

Ortivus AB får ett kommersiellt genombrott i Finland och stärker sin
position i Storbritannien

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sin
finska distributör fått sin första kommersiella order i Finland.
Beställningen innebär ett genombrott för Ortivus
patientinformationssystem MobiMed 300 på den finska marknaden. Systemet
installeras för ett helt sjukvårdsdistrikt och omfattar 15 enheter för
ambulans samt 16 enheter för vårdcentraler och sjukhus. Samtidigt
fortsätter försäljningsframgångarna i Storbritannien, nu senast med en
order om 10 MobiMed 300 – system.

Den nya generationen av patientinformationssystemet MobiMed 300 har fått
ett mycket positivt mottagande. MobiMed 300 har utvecklats för att
möjliggöra kvalificerad sjukvård och informationshantering på distans.
Det innebär att i ambulanser med MobiMed kan patienter som drabbas av
hjärtinfarkt erbjudas tidig propplösande behandling. Hjärtspecialisten
på sjukhuset kan följa patienten, ställa diagnos och direkt besluta att
inleda behandling redan i ambulansen. Vid hjärtinfarkter är detta av
yttersta vikt eftersom tiden mellan diagnostiserad infarkt och inledd
behandling är helt avgörande för resultatet. Samtidigt dokumenteras hela
behandlingen tillsammans med patientens vitala data. Efterkontroll och
kvalitetssäkring av vården förenklas därmed.

MobiMed 300 är baserad på Windows 2000 och bluetooth teknologi och är
därmed förberedd för en bred lansering på den europeiska marknaden, via
distributörer, och i Nordamerika.

För ytterligare information kontakta

Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01
eller 070-663 39 81

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter
som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus
och i hemmet. Ortivus verksamhetsområde är patientövervakning och
beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt
analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar.

Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.

År 2001 var omsättningen 152 miljoner kronor. Antalet anställda är ca
110 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens
O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00790/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00790/wkr0002.pdf