Delårsrapport januari – mars 2004

Ortivus AB (publ)
Delårsrapport januari – mars 2004

· Omsättningen uppgick till MSEK 45,1 (58,7). Den lägre
omsättningen beror huvudsakligen på att kunder i USA skjutit upp
beställningar av Sweets system i avvaktan på att en integrerad version
av Sweets och Avel-Techs system lanseras den 1 maj.

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 8,2
(11,2).

· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 5,7 (6,9).

· Vinst per aktie uppgick till SEK 0,41 (0,50).

· Ett åtgärdsprogram genomförs i USA, Kanada och Sverige, vilket
ger besparingar per år om cirka MSEK 20.

Täby den 29 april 2004
Ortivus AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Claes Stenlander, VD, Ortivus, telefon 08-446 45 01 alt. mobil: 070-663 39 81
eller E-post: claes.stenlander@ortivus.se
Besök även: ortivusflytt19.wpengine.com

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT00920/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/29/20040429BIT00920/wkr0002.pdf Hela rapporten