Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEKJANUARI - MARS 2019Nettoomsättningen uppgick till 11,6
Read more
Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019
Read more
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5.662.687 st nya B aktier, som beslutades av styrelsen den 23
Read more
Av företrädesemissionen omfattande sammanlagt 5 662 687 st nya B aktier, har 4 249 972
Read more
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more
Ortivus har av Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust (NIAS) tilldelats ett kontrakt beträffande leverans
Read more
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se.Årsredovisningen
Read more
Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som
Read more
Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in
Read more