Ortivus AB förstärker företagsledningen
Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore – komplettering
Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till
Read more
Styrelsen i Ortivus AB (publ) offentliggör härmed Informationsbroschyr med anledning av förestående företrädesemission.
Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier
Read more
Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 18 februari 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i
Read more
Ortivus: Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed inom primärvården
MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida
Read more
Bokslutskommuniké fjärde kvartalet 2018 samt perioden januari – december 2018 för Ortivus AB (publ)
Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärer OKTOBER –
Read more
Ortivus och Carmenta i nytt samarbete
Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt
Read more
Ortivus AB accelererar tillväxten genom avtal med Spark Group
Ortivus AB har tecknat ett avtal med konsultbolaget Spark Group. Avtalet innebär att det pågående
Read more
KALLELSE   till extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 18 februari 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari
Read more
Ortivus AB förstärker eget kapital med en fullt säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor
Styrelsen i Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller "Bolaget") har beslutat om att genomföra en till
Read more
Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – september 2018
Ortivus säljer MobiMed Journal för 63 nya ambulanser till South Western Ambulance Service Trust i Storbritannien 
Read more