Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se.Årsredovisningen
Read more
Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som
Read more
Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till
Read more
Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i
Read more
MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida
Read more
Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärerOKTOBER - DECEMBER
Read more
Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt
Read more