Inför årsstämman i Ortivus AB (publ) den 6 maj 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag
Read more
Ortivus AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se.Årsredovisningen
Read more
Teckningsperioden för den 100 % säkerställda företrädesemissionen omfattande högst 5 662 687 st B-aktier som
Read more
Ortivus AB har beslutat utse två personer från konsultbolaget Spark Group AB att gå in
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med ST Electronics Pte Ltd i Singapore beträffande leverans av MobiMed
Read more
Ortivus har inlett slutförhandlingar med en kund i Singapore beträffande leverans av MobiMed Journal till
Read more
Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut att genomföra en till 100% säkerhetsställd nyemission av B-aktier
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 18 februari 2019 en extra bolagsstämma i
Read more
MobiMed blir en del av Region Jämtland-Härjedalens satsning för att hitta lösningar för den framtida
Read more
Svagt resultat 2018 men växande intresse för digitala lösningar bäddar för framtida affärerOKTOBER - DECEMBER
Read more
Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB har tecknat ett samarbetsavtal. Avtalet gäller inledningsvis primärt
Read more
Ortivus AB har tecknat ett avtal med konsultbolaget Spark Group. Avtalet innebär att det pågående
Read more