Ortivus AB accelererar tillväxten genom avtal med Spark Group
Ortivus AB har tecknat ett avtal med konsultbolaget Spark Group. Avtalet innebär att det pågående
Read more
KALLELSE   till extra bolagsstämma i Ortivus AB (publ) den 18 februari 2019
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 februari
Read more
Ortivus AB förstärker eget kapital med en fullt säkerställd företrädesemission om ca 9 miljoner kronor
Styrelsen i Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller "Bolaget") har beslutat om att genomföra en till
Read more
Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – september 2018
Ortivus säljer MobiMed Journal för 63 nya ambulanser till South Western Ambulance Service Trust i Storbritannien 
Read more
Ortivus valberedning inför årsstämman 2019 utsedd
De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2019
Read more
Viktiga datum för Ortivus
Ortivus kalender för kommande rapporter är: Kvartal 3, 2018 – 22 november kl 08.30 Bokslutskommuniké
Read more
Ortivus får order från South Western Ambulance Service Trust gällande ny utrustning
South Western Ambulance Service Trust utökar sin flotta med 63 nya ambulanser, och har beställt
Read more
Ortivus AB:s styrelse entledigar vd Staffan Eriksson
Styrelsen för Ortivus AB har vid styrelsemöte den 27 augusti beslutat att omgående entlediga bolagets
Read more
Delårsrapport för Ortivus (publ) januari – juni 2018
MobiMed viktig plattform för prisbelönad primärvårdsmodell i Borgholm APRIL – JUNI 2018 Nettoomsättningen uppgick till
Read more
Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2018
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 i Danderyd. Här
Read more
Ledande befattningshavare förvärvar köpoptioner av B-aktier i Ortivus
Styrelsen i Ortivus har idag informerats av bolagets huvudägare, Ponderus Invest AB, att ledande befattningshavare
Read more
Delårsrapport januari-mars 2018 för Ortivus AB
Avtal till ett värde av 5,6 MSEK tecknat med Region Jämtland-Härjedalen JANUARI – MARS 2018
Read more