Press Releases Archives

Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentAktierInnehavareAvanza Bank Holding
Read more
Flaggningsmeddelande i Ortivus AktiebolagAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556259-1205 Ortivus AktiebolagInstrumentAktierInnehavareAvanza Bank Holding
Read more
Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus
Read more
Styrelsen för Ortivus AB har beslutat utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus
Read more
Styrelsen för Ortivus AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 beslutat om
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 6 maj 2019 i Danderyd. Här
Read more
Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEKJANUARI - MARS 2019Nettoomsättningen uppgick till 11,6
Read more
Ortivus vinner ny kund i Nordirland värt 32 MSEKJANUARI - MARS 2019Nettoomsättningen uppgick till 11,6
Read more
Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st
Read more
Ortivus genomförde i februari-mars 2019 en till 100 % fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 5.662.687 st
Read more
Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma måndagen den 6 maj 2019
Read more