Sedan en tid har Ortivus haft en mindre MobiMed installation i Hamburg regionen.  Det är
Read more