Press Releases

192010-02-19

Bokslutskommuniké januari − december 2009

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 35,6 (23,6) MSEK och för året till 105,0 (83,1) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 0,7 (−12,9) MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -2,0 (-24,6) MSEK. Rörelseresultatet [...]

182010-02-18

ORTIVUS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen i Ortivus AB har beslutat kalla till extra stämma den 8 mars kl 14.00 för beslut kring avyttring av koncernens nordamerikanska dotterbolag samt beslut om optionsprogram. Kallelse kommer ske genom sedvanliga kanaler och ytterligare [...]

182010-02-18

ORTIVUS FOKUSERAR PÅ KÄRNVERKSAMHETEN

Ortivus strategiska inriktning Ortivus kärnverksamhet har sedan bolagets grundades 1985, varit inriktad på övervaknings­lösningar för patienter inom akut- och hjärtsjukvård. Verk­sam­heten har under åren utvecklats och breddats inom såväl det produkt- och tjänsteutbud Ortivus erbjuder [...]

82010-01-08

Aktiemarknadsinformation

Som tidigare annonserats i kvartalsrapporter och annan kommunikation pågår en strategisk översyn och fokusering av bolagets verksamhet som ett led i arbetet att skapa en långsiktig lönsamhet. Som en del av denna process pågår ett [...]

42009-12-04

Ny CFO och VP Sales & Marketing i Ortivus AB

Magnus Nordgren har utsetts till ny CFO för Ortivus AB. Magnus Nordgren kommer närmast från rollen som CFO för Gas Turbine Efficiency plc. Magnus Nordgren har gedigen erfarenhet inom finans, administration och affärscontrolling från ett [...]

122009-11-12

Delårsrapport januari − september 2009

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 20,3 (23,7) MSEK och för perioden januari till september till 69,5 (59,5) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -5,4 (−1,5) MSEK och för perioden januari till september till [...]

192009-10-19

VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2010

I enlighet med beslut på Ortivus AB (publ) årsstämma 2009 meddelas härmed sammansättningen inför Ortivus årsstämma 2010. Valberedningens ledamöter: - Laurent Leksell - Peter Edwall - Ragnhild Wiborg, Consepio - Jonas Fredriksson, Neqst - Jon [...]

212009-09-21

Helsingborgs lasarett väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för upphandlingen av ”Övervakningsutrustning till Hjärtintensivvårdsavdelningen/PCI och akutcentrum, Helsingborgs lasarett”, av Region Skåne tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Helsingborgs lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet, ett system för telemetri- och [...]

142009-08-14

Delårsrapport januari − juni 2009

FORTSATT FOKUS PÅ RESULTATFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 26,2 (18,9) MSEK och för perioden januari till juni till 49,2 (35,8) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -3,8 (−5,0) MSEK och för [...]

162009-07-16

Landstinget Dalarna väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för upphandlingen av ”Patientövervakningssystem till HIA/PCI vid Falu lasarett”, av Landstinget i Dalarna tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Falu lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet som möjliggör en ökad flexibilitet [...]

62009-05-06

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 6 maj 2009

Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktö-rerna. Arvoden Styrelsearvodet fastställdes till sammanlagt [...]

62009-05-06

Delårsrapport januari−mars 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 23,0 (16,9) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till −6,5 (−10,8) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till −5,5 (−11,7) MSEK. • Kassaflödet uppgick till -1,2 (-3,3) MSEK och soliditeten uppgick till 57 [...]

142009-04-14

Ortivus tilldelas kontrakt för Sweet-Billing åt City of Phoenix

Ortivus har erhållit kontraktet på att leverera ett ETS faktureringssystem (Sweet-Billing) för 50 användare till City of Phoenix. Sweet-Billing systemet möjliggör City of Phoenix att utfärda sina Medicare, Medicaid och kommersiella fordringar elektroniskt. Dessutom tillhandahålls [...]

242009-03-24

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt samt styrelsens ordförande Jon Risfelt. Laurent Leksell har avböjt [...]

262009-02-26

Västra Götalandsregionen väljer Ortivus MobiMed till 110 ambulanser

Ortivus har, inom ramen för en upphandling av ”Telemedicinsk utrustning för ambulansverksamheten”, av Västra Götalandsregionen tilldelats beslut om ramavtal för att utrusta regionens Ambulanssjukvård med Ortivus MobiMed lösning som möjliggör effektivare, snabbare och säkrare vård [...]