Press Releases

142014-03-14

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fyra stycken ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga medlemmar i styrelsen för Ortivus AB - Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. [...]

72014-02-07

Bokslutskommuniké januari – december 2013

FJÄRDE KVARTALET 2013 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,2 (14,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -6,9 (-1,8) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -6,9 MSEK (-1,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till [...]

312014-01-31

Ökning av aktiekapital i Ortivus AB under januari 2014

Till följd av utnyttjande av 55.000 st teckningsoptioner i Ortivus under december månad 2013 har Ortivus aktiekapital under januari månad 2014 ökat från 30.000.000 SEK till 30.079.678,63 SEK fördelat på 55.000 stycken nya B-aktier. Det [...]

302014-01-30

Landstinget i Dalarna uppgraderar till MobiMed Smart

Landstinget i Dalarna har lagt en beställning på att uppgradera sin MobiMed 3.0 installation till MobiMed Smart. De har även lagt en beställning på ny hårdvara. Ordern omfattar 37 ambulanser och har ett värde på [...]

132014-01-13

Ortivus VD köper aktier i bolaget

Carl Ekvall har 2014-01-09 köpt 150.000 Ortivus B av Ponderus Invest AB till ett lösenpris av 2,60 kronor per aktie, enligt optionsavtal med teckningstid 2014-01-01 till 2014-12-31. För ytterligare information kontakta: Carl Ekvall, VD, Ortivus [...]

232013-10-23

ORTIVUS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014 UTSEDD

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2014 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2014. Valberedningen inför årsstämman 2014 består av följande ledamöter: - Crister [...]

182013-10-18

Delårsrapport januari – september 2013

TREDJE KVARTALET 2013 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (18,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,4 (3,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (3,7) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till [...]

122013-07-12

Delårsrapport januari – juni 2013

ANDRA KVARTALET 2013 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 9,8 (20,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT upp gick till -3,0 (3,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (3,4) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick [...]

182013-06-18

Ortivus utvald leverantör i OJEU 2012/S 244-401705

Som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande den 10 juni, har Ortivus blivit utnämnd som leverantör i en europeisk offentlig upphandling. Den är publicerad i Official Journal of the European Union med referensnumret 2012/S 244-401705. [...]

102013-06-10

Ortivus utvald leverantör av elektronisk patientjournal

Ortivus har i en stor europeisk offentlig upphandling, omfattande flera ambulansverksamheter, blivit utnämnd som leverantör av elektronisk patientjournal. Affären har ett signifikant värde med betydande positiv effekt på Ortivus verksamhet. Mer detaljerad information kan inte [...]

302013-04-30

Delårsrapport januari – mars 2013

FÖRSTA KVARTALET 2013 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 10,0 (8,7) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -1,8 (-3,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-3,0) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till [...]

192013-04-19

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 19 april 2013

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående [...]