Press Releases

122013-07-12

Delårsrapport januari – juni 2013

ANDRA KVARTALET 2013 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 9,8 (20,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT upp gick till -3,0 (3,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (3,4) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick [...]

182013-06-18

Ortivus utvald leverantör i OJEU 2012/S 244-401705

Som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande den 10 juni, har Ortivus blivit utnämnd som leverantör i en europeisk offentlig upphandling. Den är publicerad i Official Journal of the European Union med referensnumret 2012/S 244-401705. [...]

102013-06-10

Ortivus utvald leverantör av elektronisk patientjournal

Ortivus har i en stor europeisk offentlig upphandling, omfattande flera ambulansverksamheter, blivit utnämnd som leverantör av elektronisk patientjournal. Affären har ett signifikant värde med betydande positiv effekt på Ortivus verksamhet. Mer detaljerad information kan inte [...]

302013-04-30

Delårsrapport januari – mars 2013

FÖRSTA KVARTALET 2013 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 10,0 (8,7) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -1,8 (-3,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-3,0) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till [...]

192013-04-19

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 19 april 2013

ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStämman beslutade om oförändrat styrelsearvode i förhållande till föregående [...]

272013-03-27

Nytt datum för Ortivus kvartalsrapport Q1 2013

Ortivus AB meddelar härmed att kvartalsrapporten för Q1 2013 kommer att publiceras den 30 april 2013 istället för som tidigare meddelat den 19 april 2013.           För ytterligare information, var vänlig kontakta: Carl Ekvall, vd, [...]

132013-03-13

Ortivus årsredovisning tillgänglig

Ortivus AB:s årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se/ar2012. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på [...]

132013-03-13

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fyra stycken ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga medlemmar i styrelsen för Ortivus AB - Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. [...]

82013-02-08

Bokslutskommuniké januari-december 2012

Fjärde kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 14,0 (14,0) MSEK. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -1,8 (-12,2) MSEK.Rörelseresultat för kvartal 4 2011 belastades av omstruktureringskostnader med -7,5 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till -1,9 (-12,0) MSEK. Kassaflödet [...]

182012-10-18

Delårsrapport januari – september 2012

Tredje kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 18,0 (6,0) MSEK. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,6 (-9,0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 (12,4) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och [...]

122012-10-12

MobiMed Smart väljs av Södra Älvsborgs Sjukhus

Den modulära plattformen MobiMed Smart inkluderar avancerad vitalmonitorering som idag används på kardiologkliniker. Plattformen möjliggör även andra funktioner som Ortivus kan erbjuda, såsom vårdkedjor och triagering. – I och med ordern från Södra Älvsborgs Sjukhus, [...]

102012-10-10

Ortivus valberedning inför årsstämman 2013 utsedd

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2013 års årsstämma som kommer att avhållas den 10 april 2013. Valberedningen inför årsstämman 2013 består av följande ledamöter: - Crister [...]

122012-07-12

Delårsrapport januari-juni 2012

Andra kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 20,0 (9,8) MSEK. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,4 (-11,9) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 (-11,3) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och [...]

32012-05-03

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 3 maj 2012

 ÅrsredovisningÅrsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. AnsvarsfrihetStämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. ArvodenStyrelsearvodet fastställdes till sammanlagt 880.000 kronor att [...]