Press Releases

52008-05-05

2008-05-05 Ortivus inrättar ett Advisory Board

Som ett komplement i företagets långsiktiga strategiska arbete har Ortivus beslutat att inrätta ett Advisory Board. Medlemmar till rådet kommer att tillsättas löpande under året, och ges inledningsvis en tyngdpunkt kring moderbolagets produkter. Sammankallande i [...]

52008-05-05

2008-05-05 Delårsrapport januari-mars 2008

• Omsättningen uppgick till 31,3 (33,3) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (–10,7) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till -11,0 (–11,1) MSEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (–0,54) [...]

12008-05-01

2008-05-01 Ortivus AB Årsredovisning

Årsredovisning 2007 för Ortivus AB finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com. För ytterligare information: Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 0733-33 99 90, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com Besök även www.ortivus.com

252008-04-25

2008-04-25 Ny CFO för Ortivus

Ortivus CFO Per Bourn kommer på egen begäran att lämna Ortivus efter sommaren. Håkan Cranning, idag bolagets koncernredovisningschef, har utnämnts till ny CFO per den 1 juli. Håkan Cranning är civilekonom med lång erfarenhet som [...]

142008-03-14

Ortivus går med i BlackBerry ISV Alliance program

Ortivus går med i BlackBerry ® ISV (Independent Software Vendor) Alliance Program. Ortivus North America kommer att utveckla versioner av sina mjukvarulösningar för den trådlösa BlackBerry®-plattformen från Research in Motion (RIM). Ytterligare information kommer att [...]

62008-03-06

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Anna Söderblom och Jon Risfelt samt nyval av [...]

192008-02-19

Ortivus AB Bokslutskommuniké 2007

• Omsättningen uppgick till 162,4 (199,8) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –53,9 (–128,4) MSEK. • Nedskrivningar av immateriella tillgångar belastade tillsammans med omstruktureringskostnader rörelseresultatet med 31,0 (82,0) MSEK. • Rörelseresultatet exklusive nedskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick [...]

42007-12-04

Ortivus AB förstärker styrelse och ledning

Styrelsen i Ortivus AB har utsett ledamoten Jon Risfelt till vice styrelseordförande. Vidare har styrelsen beslutat att adjungera Peter Edwall till styrelsen. Valberedningen har som avsikt att vid kommande ordinarie årsstämma föreslå Jon Risfelt till [...]

122007-11-12

Delårsrapport januari-september

• Omsättningen uppgick till 120,3 (148,5) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –24,7 (–29,0) MSEK inklusive omstruktureringskostnader om -8,1 (-) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till –24,1 (–18,8) MSEK. • Resultat per aktie före och [...]

122007-11-12

Interim report January-September 2007

• Net sales totalled 120.3 (148.5) MSEK. • Operating profit totalled –24.7 (–29.0) MSEK including restructuring costs of -8.1 (0.0) MSEK • Result after tax totalled –24.1 (–18.8) MSEK. • Earnings per share totalled –1.17 [...]

212007-09-21

Ortivus valberedning utsedd

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 8 maj 2007 har medlemmarna i valberedningen utsetts. Följande personer kommer att ingå i valberedningen: Peter Edwall Sture Hedlund Laurent Leksell Akbar Seddigh Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia [...]

202007-08-20

Delårsrapport januari–juni 2007

• Omsättningen uppgick till 80,6 (111,7) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till –13,0 (–13,7) MSEK inklusive omstruktureringskostnader om -2,9 (0,0) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till –12,8 (–11,7) MSEK. • Resultat per aktie före och [...]