Press Releases

192008-11-19

2008-11-19 Ortivus Delårsrapport jan – sep 2008

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 23,7 (22,9) och för perioden januari till september till 59,5 (74,5) MSEK. • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -1,5 (−12,1) MSEK och för perioden januari till september till -17,3(-23,8) [...]

132008-11-13

2008-11-13 Ortivus valberedning utsedd

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 5 maj 2008 har medlemmarna i valberedningen utsetts. Följande personer kommer att ingå i valberedningen: Peter Edwall Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Ragnhild Wiborg, Pecunia Jan Lundström, Bliwa [...]

92008-10-09

2008-10-09 Genombrottsorder för Ortivus CoroNet i Tyskland

Ortivus samarbetspartner i Tyskland, Medset Medizintechnik AG, har vunnit en strategiskt viktig CoroNet order. Ordern innebär att Medset skall utrusta Hjärt- och Thorax kliniken på det nya Hjärtcentret vid Universitetssjukhuset i Köln med Ortivus hypermoderna [...]

202008-08-20

2008-08-20 Ortivus Delårsrapport jan-juni 2008

• Omsättningen uppgick till 66,5 (80,6) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -43,5 (–13,0) MSEK. • Rörelseresultatet belastat med nedskrivningar om -30,0 MSEK relaterade till det tyska dotterbolaget. Exklusive dessa nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till -13,5 (-13,0) [...]

12008-08-01

2008-08-01 Ortivus avyttrar Medos

Ortivus har slutit avtal med Nexus AG, ett börsnoterat tyskt Healthcare IT-bolag, om försäljning av Ortivus dotterbolag Medos AG. -Medos är efter genomgripande förändringar idag ett stabilt bolag med spännande framtidsutsikter. En avyttring är ändå [...]

292008-05-29

2008-05-29 Ny VD och vice VD i Ortivus AB

Jan B Andersson har utsetts till ny VD för Ortivus AB. Jan B Andersson kommer närmast från posten som chef för TietoEnators skandinaviska Healthcare-verksamhet. Jan B Andersson har lång erfarenhet från svensk och internationell verksamhet [...]

52008-05-05

2008-05-05 Ortivus inrättar ett Advisory Board

Som ett komplement i företagets långsiktiga strategiska arbete har Ortivus beslutat att inrätta ett Advisory Board. Medlemmar till rådet kommer att tillsättas löpande under året, och ges inledningsvis en tyngdpunkt kring moderbolagets produkter. Sammankallande i [...]

52008-05-05

2008-05-05 Delårsrapport januari-mars 2008

• Omsättningen uppgick till 31,3 (33,3) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -9,9 (–10,7) MSEK • Resultat efter skatt uppgick till -11,0 (–11,1) MSEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (–0,54) [...]

12008-05-01

2008-05-01 Ortivus AB Årsredovisning

Årsredovisning 2007 för Ortivus AB finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com. För ytterligare information: Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 0733-33 99 90, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com Besök även www.ortivus.com

252008-04-25

2008-04-25 Ny CFO för Ortivus

Ortivus CFO Per Bourn kommer på egen begäran att lämna Ortivus efter sommaren. Håkan Cranning, idag bolagets koncernredovisningschef, har utnämnts till ny CFO per den 1 juli. Håkan Cranning är civilekonom med lång erfarenhet som [...]

142008-03-14

Ortivus går med i BlackBerry ISV Alliance program

Ortivus går med i BlackBerry ® ISV (Independent Software Vendor) Alliance Program. Ortivus North America kommer att utveckla versioner av sina mjukvarulösningar för den trådlösa BlackBerry®-plattformen från Research in Motion (RIM). Ytterligare information kommer att [...]

62008-03-06

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Laurent Leksell, Anna Söderblom och Jon Risfelt samt nyval av [...]